"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-02

Umeå universitet på fjärde plats i rankning av ämnesområdet ekonomi

NYHET Umeå universitet placerar sig på fjärde plats i nyhetsmagasinet Fokus rankning över Sveriges bästa högskolor och universitet i kategorin Ekonomi. Detta är naturligtvis glädjande för Handelshögskolan.

Fokus har rankat 26 svenska högskolor och universitet och för första gången baseras undersökningen på studenternas egna preferenser av vad som är viktigt för utbildningens kvalitet. I rankningen ingår de lärosäten som har rätt att utfärda examina även på forskarnivå. Rankingen bygger på 23 olika variabler och sett över alla ämnesområden placerar sig Umeå universitet på en sjätte plats. Vidare placerar sig Umeå universitet placerar sig i topp för kategorierna "mest lärarledd undervisning" och "flest internationella samarbeten". När det gäller "högst andel studenter i staden" tar Umeå universitet hem andraplatsen. Universitetet rankas vidare fyra för "mest lärarledd undervisning" och "effektivaste studenterna".

Undersökningen har genomförts i olika steg. I en förstudie har studenter tillfrågats om vilka variabler som är viktiga för att mäta utbildningskvalitet, vilket resulterade i 23 variabler indelade i sex faktorer. I nästa steg svarade 15000 studenter på hur viktiga de tycker att dessa övergripande faktorer är för kvaliteten i utbildningen. Detta resulterade i en viktning som sedan har använts för att väga samman resultaten för de 23 olika variablerna. Slutligen har data om de 23 olika variablerna samlats in från olika källor.

Mer info