"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-03

Umeå universitet på fjärde plats i rankning av ämnesområdet juridik

NYHET Umeå universitet placerar sig på fjärde plats i nyhetsmagasinet Fokus rankning över Sveriges bästa högskolor och universitet i kategorin juridik. Detta är naturligtvis något som vi gläds över på juridiska institutionen.

Nyhetsmagasinet Fokus har rankat 26 svenska högskolor och universitet. För första gången baseras undersökningen på studenternas egna preferenser av vad som är viktigt för utbildningens kvalitet. I rankningen ingår de lärosäten som har rätt att utfärda examina även på forskarnivå. Rankingen bygger på 23 olika variabler och sett över alla ämnesområden placerar sig Umeå universitet på en sjätte plats.

Umeå universitet placerar sig i topp för kategorierna "mest lärarledd undervisning" och "flest internationella samarbeten". I kategorin "högst andel studenter i staden" placerar sig universitetet på andra plats. I kategorierna "mest lärarledd undervisning" och "effektivaste studenterna" placerar sig universitetet på fjärde plats.

Studenter har medverkat i undersökningen i flera steg. Studenter har valt ut 23 variabler som de anser är viktiga för att mäta utbildningskvalitet. Dessa 23 variabler har delats in i sex undergrupper. 15 000 studenter har sedan tillfrågats om hur viktiga de anser att dessa undergrupper är för utbildningskvalitén. Dessa svar har legat till grund för en viktning av variablerna. Viktningen har slutgiltligen jämförts med data över de olika variablerna för lärosätena och sedan sammanställts till en ranking överlärosätena.

Läs mer i Fokus artikel

Redaktör: Monica Sörman