"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-01-30

Umeå universitet på Grand Hôtel i Stockholm den 1 februari

NYHET För 10:e året anordnas Kunskapsnoden, ett evenemang i samband med de väletablerade Västerbottensveckorna. Årets tema är ”Hållbar utveckling”.

Bland talarna återfinns Ola Engelmark, VD för forskningsstiftelsen Mistra, Birgitta Johansson-Hedberg, ordförande universitetsstyrelsen, Umeå universitet och statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet. Umeå universitets rektor Göran Sandberg kommer också att presentera sin syn på universitetets framtid inom bland annat området hållbar utveckling – ett högaktuellt ämne av betydande vikt för världens framtid. Sveriges riksdag har också fattat beslut om att Sverige ska ställa om sitt energisystem mot hållbar utveckling.

– Umeå universitet är berett att ta sitt ansvar i denna process. Tillsammans med SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Umeå, formerar vi nu ett heltäckande forskningsprogram för detta, förklarar Göran Sandberg.

Forskningsprogrammet omfattar alltifrån hur framtidens bioraffinaderier ska kunna öka förädlingsvärdet av de råvaror som dagens processindustri använder till hur vi ska kunna producera mer biomassa och slutligen vilka konsekvenser allt detta har på samhället och individen.

– Umeå universitet är väl lämpat att anta denna utmaning. Att förändra markutnyttjande och energisystem är inte bara en fråga om teknologi, det är minst lika mycket en fråga om samhällsvetenskap och humaniora. Genom hela industrialismens historia har teknikutvecklingen legat före analysen om hur den påverkar samhället.

– Universitetet har ett starkt engagemang i högteknologisk utveckling om framtidens träd, bioraffinaderier, etanolframställning och förgasningsanläggningar. Vi har även nationalekonomer, statsvetare, kulturgeografer, historiker och många andra som kan hjälpa oss förstå vad som kommer att hända i framtiden i denna process, understryker Göran Sandberg.

Kunskapsnoden inleds med ett seminarium och avslutas med en Västerbottensbuffé. Bland de inbjudna gästerna finns företrädare för näringsliv, offentlig förvaltning, medier, politik och andra med intresse för kunskap, utveckling, forskning och utbildning.

Program för Kunskapsnoden 2007,
Seminarium i Royals festvåning

17.00 Fördrink i Kinarummet och Oscarsalongen
17.45 Välkomna, Åsa Bergenheim, prorektor grund- och forskarutbildning, Umeå universitet
17.50 Grön teknikutveckling – en framgångsfaktor för Sverige, Ola Alterå, statssekreterare Näringsdepartementet
18.20 Miljöforskning, människor och myter, Ola Engelmark,VD Mistra, alumn Umeå universitet
18.40 Vi gör det bästa av vår jord! Birgitta Johansson Hedberg, ordförande universitetsstyrelsen, Umeå universitet
19.00 Framåt med Umeå universitet! Göran Sandberg, rektor, Umeå universitet
19.30 Västerbottensbuffé och underhållning i Vinterträdgården

Kontaktpersoner:

Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet

Tel: 090-786 53 50, 0703-18 12 75


Åsa Bergenheim, prorektor, grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet
Tel: 090-786 62 46, 070-258 88 29

Carina Dahlberg, pressinformatör, Umeå universitet Tel: 070-621 33 68

Redaktör: Carina Dahlberg