"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-08

Umeå universitet på silverplats för studentstöd

NYHET Tillsammans med Lunds och Göteborgs universitet samt Högskolan i Halmstad och KTH delar Umeå universitet andraplatsen vid Högskoleverkets utvärdering av studentstöd. På första plats kommer Linköpings universitet.

– Vi är mycket nöjda, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund och forskarutbildning. Men vi är inte särskilt förvånande, eftersom den personal som arbetar inom dessa områden är synnerligen kompetent och engagerad. De arbetar under hårt tryck och känner sig säkert ofta otillräckliga. Rapporten visar att de gör ett fantastiskt jobb, vilket vi är stolta över.

På initiativ av studententrepresentanter har Högskoleverket, HSV, utvärderat och kartlagt högskolornas arbete med studentstöd. Studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård är viktiga för studenternas välmående och prestationer. HSV konstaterar att det varierar kraftigt mellan olika högskolor i landet hur välstödet fungerar.

Expansionen av antalet utbildningsplatser och den breddade rekryteringen ställer nya krav på högskolornas stödfunktioner i form av studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård. HSV konstaterar att det i granskningen av studentstödet framkommer tydligt att ledningarnas engagemang och ansvar måste öka. Särskilt viktigt är det att ledningarna ser till att alla studenter får ett likvärdigt stöd. Idag brister också ofta uppföljningen av verksamheten.

När det gäller just ledningens engagemang och ansvar får Umeå universitet tillsammans med Göteborg ett särskilt omnämnande. HSV skriver ”Vi anser att det är särskilt intressant hur ledningarna för universiteten i Göteborg och Umeå arbetar för att hitta kvalitetssäkrade lösningar för ”det stora lärosätet”.

– Vi har ett mycket gott och kreativt samarbete med våra studentkårer och tillsammans arbetar vi målmedvetet för att göra Umeå universitet till den bästa utbildningsmiljön i landet. Att studenterna får det stöd de behöver är grundläggande. Vi värdesätter våra studenter – och värnar om dem, säger Åsa Bergenheim.

HSV fortsätter med att konstatera att: ”Alla fem har en god samverkan med aktörer utanför lärosätet, i synnerhet inom karriärvägledningen. Vi vill också nämna att den så viktiga informationsspridningen till studenterna verkar fungera mycket väl vid KTH och Högskolan i Halmstad samt att det finns ett early warning system vid de tekniska utbildningarna vid universiteten i Lund och Umeå. Vid samtliga fem lärosäten finns goda fortbildningsmöjligheter för personalen. Enligt HSV fungerar studentstödet bäst vid Linköpings universitet.

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitetTel: 090 -786 79 49 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg