"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-17

Umeå universitet planerar för förnyade examensansökningar

NYHET Högskoleverket har idag avslagit Umeå universitets ansökningar angående den nya grundlärarexamens tre olika inriktningar.

Umeå universitet inledde 2008 ett omfattade omorganiseringsarbete av lärarutbildningarna. Umeå School of Education bildades och universitetsstyrelsen avsatte 150 miljoner kronor för att kraftfullt förstärka den utbildningsvetenskapliga forskningen med målet att skapa den bästa lärarutbildningen i Sverige. Det är en satsning på lärarutbildningsområdet som inte har någon motsvarighet vid något annat lärosäte i Sverige.

– Det är ett arbete som fortsätter med full kraft. Att Högskoleverket nu har avslagit fem nya examensrätter som vi sökt är givetvis en stor missräkning. Tyvärr får vi konstatera att vi inte riktigt hunnit ända fram i arbetet. Ansökningstillfället för de nya examensrätterna kom helt enkelt för tidigt för att vi skulle vara klara med det stora och genomgripande förändringsarbetet, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

De tre ansökningarna gällde grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, samt med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.

Högskoleverket konstaterar i sina bedömningar att Umeå universitet allmänt sett har en hög kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Ett bärande element i förändringsarbetet har varit, och kommer också fortsättningsvis att vara, att all relevant kompetens som finns vid universitetet ska nyttjas inom lärarutbildningarna.

– Det är glädjande att både lärarkompetensen och utbildningsmiljöerna får positiva omdömen. Vi ser att det framför allt är formella aspekter i ansökan som fallerat vilket är en konsekvens av det pågående reformarbetet, säger Lena Gustafsson.

– Nu måste vi tillsammans fullfölja arbetet för att återkomma med ansökan, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

– Lärarutbildning är en omistlig del av universitetet och dess kvalitet är av vital betydelse för samhället. Universitetsstyrelsen står helt och fullt bakom Umeå School of Education och det pågående arbetet. Det kommer att leda till att utbildningen framöver bärs av högre vetenskaplig kompetens och därmed bättre svarar mot kraven och samhällets behov, säger Lena Gustafsson.

Bakgrund

I våras fattade riksdagen beslut om att hösten 2011 införa fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Alla universitet och högskolor som ville ha examenstillstånd för någon eller några av de nya lärarexamina fick ansöka till Högskoleverket. Hittills har verket prövat ansökningarna och fattat beslut om vilka lärosäten som får tillstånd att utfärda tre av dem – grundlärarexamen, förskollärarexamen och yrkeslärarexamen.

Mer information finns på Högskoleverkets webbKontaktperson: Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
E-post: rektor@adm.umu.se Tel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education
E-post: bjorn.astrand@use.umu.se Tel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12

Redaktör: Carina Dahlberg