"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-09

Umeå universitet representerat i Vetenskapsrådets nya styrelse

NYHET Tisdag den 8 december utsågs de forskarvalda ledamöterna till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2016–2018. Några av ledamöterna är Maria Fällman, Britta Lundgren, Heidi Hansson och Helena Edlund vid Umeå universitet.

Vetenskapsrådets nya ledamöter från Umeå universitet
Helena Edlund, Maria Fällman, Heidi Hansson och Britta Lundgren vid Umeå universitet utses till nya ledamöter i Vetenskaprådets styrelse och ämnesråd.

Vart tredje år ska ledamöter för Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd, råd och kommittéer utses. Ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och de tre ämnesrådena väljs genom elektorsval. Ledamöter till övriga beslutande organ utses till största del av Vetenskapsrådets styrelse eller regeringen, i vissa fall efter förslag från andra myndigheter.

Från Umeå universitet utsågs Maria Fällman och Britta Lundgren till nya ledamöter i Vetenskapsrådets styrelse. Till ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap utsågs Heidi Hansson som ny ledamot. Helena Edlund valdes om som ledamot i ämnesrådet för medicin och hälsa.

Regeringen utser ytterligare ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesrådet för medicin och hälsa, vilket ännu inte är klart.

Mer om ledamöterna från Umeå universitet

Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS)

Britta Lundgren, professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Heidi Hansson, professor vid Institutionen för språkstudier

Helena Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

Se hela listan på Vetenskapsrådet nya ledamöter

Redaktör: Anna Lawrence