"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-29

Umeå universitet samlade lokala kontaktpersoner för samverkanskonferens

NYHET Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid Umeå universitet samlade strax innan midsommar sina lokala kontaktpersoner för en gemensam konferens om samverkan och innovation. Konferensen som genomfördes inom ramen för DARE-projektet samlade ett 60-tal näringslivsansvariga, lärcentra och kommunalförbund i hela regionen som fick tillfälle att lära känna varandra och fylla på kunskapen om universitetets forskning med relevans för regionen samt de framgångsrika verktyg som effektiviserar samverkan.

Totalt 33 kommuner i regionen har valt att ingå ett samarbete där de fungerar som Umeå universitets förlängda arm i regionen.

Från Bjurholm och Vännäs deltog Maria Bahlenberg och Katarina Martinsdotter From som tyckte dagarna var spännande och att ett fortsatt samarbete med Umeå universitet genom ENS behövs.
-Vi behöver detta erfarenhets- och kunskapsutbyte genom att vara universitetets förlängd arm ute i kommunerna och en spegel tillbaka. Ett problem vi kan se är matchning mellan arbetsmarknad och utbildning, betonade Maria Bahlenberg.

Trots att det finns ett behov av kvalificerad arbetskraft, är det svårt att behålla de nyutexaminerade i regionens arbetsliv. Genom att redan under utbildningen etablera kontakter mellan studenter och regionala företag, vill Umeå universitet öka både utbytet av kompetens och andelen studenter som stannar kvar i regionen efter avslutad utbildning.

Katarina Martinsdotter From betonade att fler från arbetsliv och näringsliv borde ha bjudits in och varit med vilket arrangörerna tog till sig och ser som en utmaning för kommande konferenser.

P-O Lindroth, kontaktperson i Jokkmokk, LKF:
-Det har varit bra dagar med möjlighet att träffa andra som arbetar med samma saker i regionen. Vi har mycket att samarbeta kring, t ex det gemensamma problemet med minskat antal gymnasieelever vilket också i sin tur ger färre sökande till högskolan.

Benkt Wiklund, projektsamordnare på Enheten för näringsliv och samhälle, är mycket nöjd med de två konferensdagarna.
- Våra kontaktpersoner har ju gjort ett fantastiskt jobb och vi vill både tacka för och uppmärksamma deras insats och visa det genom att erbjuda denna mötesplats. Det har varit otroligt lyckade dagar och vi har redan börjat fundera på en fortsättning nästa år, säger Benkt.

Fler deltagare om konferensen:

Lena Antti. Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN: ”Det var bra dagar, intressant och roligt. Gott om tid att prata med varandra. Mycket idéer att ta med sig hem om hur man kan samverka har kommit fram vilket är värdefullt för mig. Tänkvärt det vi fick lyssna på om turism och åldrande befolkning.”

Berit Öström, LKF: ”Det har varit bra dagar! Tid för erfarenhetsutbyte och mycket givande forskningspresentationer. Det har väckt tankar, t.ex. gällande vården och vårdpersonalens syn på vad de vill jobba med om fem år.”

Eva Askebrand, LKF: ”Jag tar med mig det vi fick höra om åldrande befolkningen – ett problem för offentlig sektor vilket förstärks av att gruvorna lockar all personal med sina löner.”

Stig Renström, Akademi Norr: ” Jag känner efter konferensen hopp om framtiden för inlandet! Lite beklämd som inlandsbo att universitetet är lite njugg i distansutbildningsfrågan. Universiteten kommer att behöva dammsuga överallt, och jag tror vi sitter på dolda talanger ute i regionen. Under konferensen har jag knutit kontakter norrut och kan konstatera att kommunalförbunden behövs.

Redaktör: Malin Vikström