"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-21

Umeå universitet samlar regionens lokala kontaktpersoner för gemensam samverkanskonferens

NYHET 21-22 juni samlar Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid Umeå universitet sina lokala kontaktpersoner för en gemensam konferens om samverkan och innovation. Ett 60-tal näringslivsansvariga, lärcentra och kommunalförbund i hela regionen ska lära känna varandra, få bättre kännedom om universitetets forskning med relevans för regionen samt de framgångsrika verktyg som effektiviserar samverkan. Konferensen genomförs inom ramen för DARE-projektet.

Totalt 33 kommuner i regionen har valt att ingå ett samarbete där de fungerar som Umeå universitets förlängda arm i regionen. Det är kommunerna själva, med sin unika lokalkännedom, som är allra bäst på att fånga upp möjliga examensarbeten eller praktikplatser. Inte universitetspersonal från Umeå på snabbvisit. Märit Hemphälä är universitets kontaktperson i Övertorneå.
- Det har verkligen varit lättarbetat. De företag jag talat med har nappat direkt och ser det här att samarbeta med en student som en enorm chans att kunna utveckla sin verksamhet, berättar Märit.

Trots att det finns ett behov av kvalificerad arbetskraft, är det svårt att behålla de nyutexaminerade i regionens arbetsliv. Genom att redan under utbildningen etablera kontakter mellan studenter och regionala företag, vill ENS öka både utbytet av kompetens och andelen studenter som stannar kvar i regionen efter avslutad utbildning.

En viktig del i satsningen är universitetets webbsida för arbetslivskontakter – linkedstudent.umu.se – där arbetsgivare kan lägga in olika uppdrag riktade till studenter.
- Att anlita studenter är ett upplägg som passar många företag; det innebär ingen större kostnad men kan ge massor tillbaka. Med det här arbetssättet tänker jag mer strategiskt hur jag kan hjälpa företaget utveckla sin verksamhet i stort, säger Märit Hemphälä.

Benkt Wiklund, projektsamordnare på Enheten för näringsliv och samhälle, är mycket nöjd med hur samarbetet utvecklats under det gångna året.
- Våra kontaktpersoner har gjort ett fantastiskt jobb och kommit igång på ett bra sätt. Vi har hittat ett effektivt arbetssätt och behöver inte lägga lika mycket energi på att skapa nya nätverk och plattformar utan kan jobba vidare och finslipa det vi har, säger Benkt.

De kommuner som är inblandade i det unika samarbete är; 4K, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors och Bjurholm, kommunerna inom Akademi Norr, Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå LKF, samt Lapplands kommunalförbund.

Konferensen Åt samma håll och äger rum i Lindellhallen, Samhällsvetarhuset Campus Umeå tisdag 21 juni kl. 14.30 till onsdag 22 juni kl. 15.00. Vicerektor Agneta Marell inleder och avslutar konferensen.

Kontakt: Benkt Wiklund, projektsamordnare
benkt.wiklund@adm.umu.se
+46 70 3223366

För mer information och detaljerat program: http://www.ens.umu.se/digitalAssets/72/72387_inbjudan_tsammahll_juni2011.pdf

Redaktör: Malin Vikström