"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-16

Umeå universitet satsar 20 miljoner på ekonomisk forskning

NYHET Umeå universitet satsar 20 miljoner kronor på att utveckla forskningen inom ekonomiområdet. Tre viktiga forskningsområden har identifierats där universitetet har särskilt goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft.

– Satsningen blir en förstärkning av Umeå universitets ekonomiska forskning i allmänhet och Handelshögskolans forskning i synnerhet. Vi kommer att stärka framgångsrika forskningsgrupper, inte minst i fråga om fruktbara samarbeten mellan olika vetenskapsområden, och samarbeten från lokal till internationell nivå, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Det är Umeå universitets styrelse och den samhällsvetenskapliga fakulteten som gemensamt avsatt medel på följande tre områden för perioden 2013-2017: •Företagsamhet, turism, rörlighet och regional tillväxt •Miljö- och resursekonomi
•Ekonometri – nationalekonomi, statistik och matematisk statistik

Satsningen kommer att fördelas mellan fyra olika forskningsprojekt, som identifierats av externa sakkunniga. Pengarna ska bland annat användas till att rekrytera och ge stöd åt unga forskare, rekrytera gästprofessorer och postdoktorer, och även för att genomföra forskningsutbyten och doktorandprogram. Ansvariga professorer för projekten är Thomas Blomquist, Runar Brännlund, Thomas Aronsson samt Kerstin Westin och Xavier de Luna.

Från den 1 januari 2012 har Umeå universitet bildat en ny Handelshögskola genom en sammanslagning av institutionerna Handelshögskolan, nationalekonomi och statistik. En av förutsättningarna för nystarten var att genomföra en satsning för att stärka forskningen i ekonomiämnen och närliggande ämnen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman