"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-11

Umeå universitet satsar på att få fler kvinnliga professorer

NYHET Umeå universitet har 299 professorer, av dessa är 60 kvinnor. Andelen kvinnliga professorer har legat runt 20 procent de senaste åren. Trots det tillhör universitetet de lärosäten som har högsta andelen kvinnliga professorer. Umeå universitets styrelse tycker att situationen är otillfredsställande och har beslutat att satsa 27,5 miljoner kronor för att åstadkomma en förändring.

– Vi hoppas att denna satsning relativt snabbt ska kunna öka andelen kvinnor. Den handlar om att stödja och lyfta fram de kvinnor som i det närmaste är professorskompetenta. Trots att andelen kvinnor som anställs som professorer har ökat de senaste åren går det för långsamt. Även om vi har klarat regeringens rekryteringsmål har vi inte uppnått universitetsstyrelsens mål att 40 procent av de nya professorerna som anställts under åren 2005-2008 skulle vara kvinnor konstaterar, Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Satsningen ska dock inte ses som en lösning på jämställdhetsproblemet.

– För att komma tillrätta med problemet på längre sikt behövs fler åtgärder. En del kan kanske tycka att det vi gör nu mer handlar om kosmetik men jag är övertygad om att det är nödvändigt, även om det har en kortsiktig effekt. Vi måste börja med att ta till vara kompetenta kvinnor innan de lämnar oss, annars blir det ännu svårare att komma tillrätta med obalansen längre fram, framhåller Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning.

Under åren 2005–2008 var 34 procent av de nya professorerna kvinnor. Universitet klarade därmed regeringens rekryteringsmål (minst 34 procent) för perioden. Universitetsstyrelsen höjde dock målet för Umeå universitet till att minst 40 procent av de nya professorerna under perioden skulle vara kvinnor. Det målet uppnåddes inte, även om andelen nyanställda kvinnliga professorer år 2008 uppgick till 46 procent.

Universitetsstyrelsen beslutade vid dagens möte att avsätta 15 miljoner kronor till ekonomiskt stöd för kvinnors professorsmeritering och 12,5 miljoner kronor som ska användas för att rekrytera kvinnliga gästprofessorer.

Satsningen innebär att 20 till 25 kvinnor under åren 2010-2012 ska få ägna sig åt forskning på heltid motsvarande 18 månader, utan administrativa och pedagogiska uppdrag, för att fokusera på den vetenskapliga delen av meriteringen och på så vis uppfylla kraven för befordran till professor lite snabbare.

– Fakulteterna kommer att göra en första bedömning av vilka som kan komma i fråga för bidraget. De skickar deras ansökningar vidare till de två universitetsinterna vetenskapliga råden, advisory boards, som bedömer ansökningarna. Bedömningarna ska vara grundade på sökandes CV och forskningsplan, förklarar vicerektor Marianne Sommarin, som leder den vetenskapliga bedömningsprocessen.

De vetenskapliga råden är uppdelade på ett för humaniora och samhällsvetenskap och ett för medicin, teknik och naturvetenskap.
En första utlysning av meriteringsbidraget sker redan i höst, den 1 september. De första bidragen ska betalas ut den 1 juli 2010.

Satsningen på gästprofessurer omfattar omkring 10 kvinnliga gästprofessorer som får möjlighet att tillbringa 2 till 3 månader under ett år vid Umeå universitet. Medlen ska täcka anställning, resor, uppehälle samt eventuellt ett mindre projektstöd.

Universitetsstyrelsens satsning bygger på den handlingsplan ”Att bli hälften vid Umeå universitet” som Umeå universitets jämställdhetsråd tagit fram.
http://www8.ledning.umu.se/dokument/projektplan.pdf

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet Tel: 090 -786 79 49 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg