"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-28

Umeå universitet satsar på att ge alla lärarutbildningar till hösten

NYHET Umeå universitets rektor har i dag fattat beslut om att lämna in nya ansökningar om examenstillstånd för de ämnen och inriktningar inom lärarutbildning som Högskoleverket avslog i en tidigare ansökningsomgång. Ämneslärarutbildning i samiska är den enda ansökan som universitetet väljer att vänta med.

Liksom landets övriga lärosäten fick Umeå universitet under förra året söka nya examenstillstånd för att bedriva olika former av lärarutbildning. I december och januari kom Högskoleverket beslut som innebar att flera lärosäten inte fick examensrätt för vissa inriktningar. Dessa lärosäten erbjöds sedan att komma in med nya ansökningar senast den 1 mars.

– Lärarutbildning är centralt för samhället, inte minst i ett framtidsperspektiv. Därför initierades ett långsiktigt arbete med att förnya utbildningarna vid Umeå universitet. Det har bland annat inneburit att vi satsat mest i landet på att utveckla utbildningarnas forskningsbas. Förnyelsearbetet har varit omfattande och vi hade helt enkelt inte hunnit ända fram när ansökningarna lämnades in i juni 2010. Kvaliteten på de ansökningar som nu arbetats fram är mycket hög, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

– För oss har det varit självklart att vi ska bedriva lärarutbildning med fortsatt stor bredd och hög kvalitet. Vid positiva besked räknar vi med att kunna starta alla utbildningar till hösten, förutom ämneslärarutbildning i musik och yrkeslärarutbildning som inte kan startas av antagningstekniska skäl, vilket innebär att det i stort sett inte blir något avbrott i antagningarna, förklarar Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

Högskoleverket har utlovat besked om de kompletterande ansökningarna och de nya examenstillstånden innan sommaren, förutom ämneslärarutbildningarna där besked senast lämnas i oktober.

Umeå universitet har lämnat in kompletterande ansökningar för; yrkeslärarutbildning, förskollärarutbildning, grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass till årskurs 3 samt årskurs 4-6, för arbete i fritidshemmet samt för ämneslärarutbildning inom ämnena svenska, franska, spanska, tyska och musik.

Kontaktpersoner: Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Tel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education Tel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
Tel: 070-493 85 27

Redaktör: Carina Dahlberg