"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-08

Umeå universitet satsar på att hjälpa länets företagare

NYHET Närmare 9 000 företag i Västerbotten står inför en generationsväxling de kommande åren. Det finns en stor risk för att många företag läggs ner när den som i dag driver företaget går i pension.

Umeå universitet har tillsammans med Region Västerbotten, Skellefteå- och Umeå kommun samt Arbetsförmedlingen startat projektet ”Bli företagare – skapa din egen framtid”, för att motverka den utvecklingen.

– Vi hoppas att projektet ska leda till att fler studenter satsar på att bli företagare och skapa egna arbetstillfällen samtidigt som vi räddar kvar företag i länet som annars riskerar att läggas ner, säger Jörgen Markgren, enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet.

De cirka 31 000 privata företag som finns registrerade i Västerbottens län ägs till 29 procent av personer som är födda på 40-talet. Projektet ska försöka få akademiker över 25 år som tar examen i vår eller är arbetssökande att, via aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen, våga pröva på att göra praktik i ett företag som är, eller kan tänkas bli till salu.

– Praktiken ger möjlighet att lära känna företaget, företagaren och den personens nätverk. Att få behålla kompetens och företag i länet är viktigt för framtiden. Men även om det inte resulterar i ett övertagande är det väldigt värdefullt att få en aktiv praktik, konstaterar Anita Berg, Arbetsförmedlingen.

Målsättningen är att projektet ska omfatta 15 studenter och lika många företagare. Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun, tycker att projektet är viktigt för länet.
– Vi behöver fler företagare. Det är lättare att ”starta” ett företag som redan finns, därför tycker vi och Skellefteå kommun att projektet är viktigt att stötta även om man kan tycka att det låter lite att det bara handlar om 15 praktikplatser. Men det är en stor framgång om vi lyckas rädd kvar 15 företag.

Den som egentligen kläckte idé till projektet var Jan Holmstedt, företagsmäklare på Swedbank.
– Projektet fokuserar på små företag som normalt inte säljs via företagsmäklare. Om tycke uppstår mellan parterna ska vi tillsammans inom projektet försöka hitta en finansieringslösning som gör det möjligt att förvärva företaget. Bankernas finansiering måste kompletteras med medel från Almi, Norrlandsfonden, riskkapitalbolag eller affärsänglar men också från säljarna själva genom exempelvis säljarreverser.

Ludwig Sikström och Lars Lundberg som båda är studenter tycker att projektet är bra.
– Många studenter har nog inte tänkt tanken att det ska bli företagare, men även om resultatet inte blir att man tar över företaget har man fått en bra parktik, menar de.

Anna Isaksson, från Företagarna, menar att en väldigt viktig del i projekt nu är att nå ut både till studenter och till företagare med information så att båda parter vet vilken möjlighet de har att vara med i projektet.

Projektet ska pågå under 2010 och är ett länsprojekt. Förhoppningsvis kan det fortsätta som ett Mål 2-projekt under 2011 och 2012.
– Vi hoppas även att vi ska få efterföljare i andra delar av landet, generationsväxlingen inom företagen är en viktig fråga för hela Sverige, menar Jörgen Markgen.

Samarbetspartners i projektet är Arbetsförmedlingen, Företagarna, Skellefteåföretagarna, företagsmäklare, studentkårer, Almi, banker, Nyföretagarcentrum, Trygghetsrådet, revisorsföretag, juristföretag och några till.

Kontaktpersoner:Jörgen Markgren, Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet
E-post: jorgen.markgren@adm.umu.seTel: 0910 - 78 72 11
Mobil: 070 - 371 22 25

Jan Holmstedt, företagsmäklare, Swedbank
Tel: 070-640 20 65

Anita Berg, Arbetsförmedlingen
Tel: 070-985 12 00

Anna Isaksson, Företagarna
Tel: 090-206 14 02

Ludwig Sikström, HHUS, Handelshögskolans studentförening, Umeå universitet
Tel: 070-332 91 51

Lars Lundberg, NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår
Tel: 070-606 62 80

Redaktör: Carina Dahlberg