"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-04

Umeå universitet satsar på en ny ansökan om apotekarexamen

NYHET Umeå universitets ansökan om en distansbaserad utbildning till apotekare är mycket intressant och kan fylla ett viktigt behov. Det skriver Högskoleverkets expertgrupp i ett utlåtande. Den nuvarande ansökan får dock avslag, men gruppen rekommenderar Umeå universitet att komma in med en ny.

– Vi kommer nu att arbeta med expertgruppens rekommendationer och satsar på att gå in med en ny, förstärkt ansökan i höst. I och med att vi fått många positiva signaler är vi förhoppningsfulla och siktet är inställt på att vi ska kunna starta en apotekarutbildning hösten 2011, säger Åsa Bergenheim, prorektor för utbildning vid Umeå universitet.

Den ansökan som Umeå universitet har skickat in till Högskoleverket gäller en distansbaserad femårig apotekarutbildning. Tanken är också att de två sista åren på apotekarutbildningen ska fungera som en påbyggnad för studenter som läst en treårig receptarieutbildning. Högskoleverket har efterfrågat en sådan modell vid tidigare utvärderingar av farmacevtiska utbildningar i Sverige.
– Det finns en efterfrågan av denna typ av utbildning bland studenter och dessutom finns behov av utbildade apotekare här uppe i norr. I och med att vi planerar att ge utbildningen på distans kan vi också sprida kompetensen till olika orter, berättar Åsa Bergenheim.

Umeå universitet planerar att ge apotekarutbildningen i samarbete med universitetet i Tromsö. Tack vare detta samarbete kan Umeå universitet få hjälp med lärarkompetens inom vissa områden där det saknas en utbyggd forskningsmiljö. Expertgruppen skriver bland annat i sina rekommendationer att Umeå universitet måste tydliggöra vissa delar av samarbetet, till exempel när det gäller lärarkompetens och system för kvalitetssäkring.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Bergenheim, prorektor Tel: 090 -786 79 49Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman