"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-18

Umeå universitet satsar på interaktiva miljöer

NYHET Kreativa miljöer är ett viktigt strategiskt område i Umeå universitets nya visionsdokument. Nu planerar universitetet en riktad satsning för att utveckla fem miljöer. Resultatet ska bli nya, spännande mötesplatser för studenter, forskare, lärare och samarbetspartner. Satsningen är unik för Sverige.

Öppet, flexibelt, funktionellt och utmanande är några av ledorden för de nya miljöerna.
– Universitetet är en plats för lärande, forskning, möten och utforskande. Detta är något som i allra högsta grad påverkas, stimuleras och begränsas av miljön. Vi vill att de nya interaktiva miljöerna ska bli platser som förstärker och förtätar samarbeten. De ska bidra till att skapa gränsöverskridande kunskap, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Umeå universitet har redan i dag tack vare sitt samlade campus goda förutsättningar för samarbeten över olika ämnesområden. Det finns också erfarenheter av interaktiva miljöer från Konstnärligt campus och Humlab.
– Nu är det dags att ta nästa steg och vi vill göra det ordentligt, säger Lena Gustafsson och berättar att kopplat till satsningen finns också planer på nya forskningsprojekt om interaktiva miljöer.

I en första omgång har fem miljöer valts ut: Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, ljusgården i MIT-huset, nionde våningen i det så kallade Dallashuset på universitetssjukhusområdet och KBC-huset – lokaler som är väl utspridda över universitetets campus. Tanken är att lärdomar från arbetet med dessa miljöer ska fungera som underlag för framtida satsningar. – Det finns ett växande intresse för rummets betydelse för lärande i högre utbildning, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. Dagens studenter vill vara delaktiga, aktiva och gärna experimentella i sitt lärande. Då krävs också andra lokaler än traditionella föreläsningssalar. De interaktiva miljöerna ska vara attraktiva för studenter, forskare, lärare och samarbetspartner.
– Framförallt tror vi att det kommer att bli intressanta platser där dessa grupper möter varandra – platser där helt nya idéer och tankar kan uppstå, berättar Anders Fällström.

Internationellt sett finns exempel på liknande satsningar, bland annat vid Stanford University. – Men vi är definitivt först i Sverige, säger Anders Fällström.
Arbetet med de interaktiva miljöerna leds av Patrik Svensson, föreståndare för Humlab, och Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete.

Universitetsstyrelsen fattar beslut om finansiering av de nya miljöerna vid sitt styrelsesammanträde den 6 november.

PressbildBildtext: Humanisthuset står inför en välbehövlig renovering. Detta arbete kommer att kombineras med ett nytt koncept för interaktiva miljöer. Bild: Sweco (anges vid publicering).

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Telefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se


Redaktör: Karin Wikman