"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-04

Umeå universitet satsar på ökad EU-finansiering – Enheten för näringsliv och samhälle omstruktureras

NYHET Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, har fått ett förändrat uppdrag av Umeå universitetets rektor. Bland annat ska en offensiv EU-funktion byggas upp till stöd för forskare som vill söka EU-finansiering.

Samtidigt med det förändrade uppdraget visar den ekonomiska prognosen för enheten på ett underskott på 6,5 miljoner kronor under 2007. ENS har därför omstrukturerats, vilket också medför personalförändringar. Enhetens 37 tillsvidareanställda minskas till 24. Några verksamheter kommer dessutom att föras över till andra delar av universitetet.

Ett syfte med omstruktureringen är att minska beroendet av extern finansiering jämfört med tidigare.

– Det är mycket tråkigt att det inte finns plats för alla medarbetare vid det nya ENS. Det förändrade ENS kommer i mycket större utsträckning vara finansierat av anslag från universitetsstyrelsen. Det skapar bättre förutsättningar för att arbeta med samverkan till nytta såväl för universitetets institutioner som för våra samarbetspartner i omvärlden. Vi vill komma bort från den projektfinansiering som tidigare dominerat enheten. Den har inte varit bra för verksamheten i alla lägen säger universitetsdirektör Jan-Erik Ögren.

Enhetens verksamhet kommer att delas in i fyra områden:

  • Utbildning – samverkan, Umeå
  • Forskning – samverkan, Umeå
  • Umeå universitet i Skellefteå
  • Umeå universitet i Örnsköldsvik

Till det kommer ett verksamhetsstöd som innehåller vissa administrativa uppgifter som stöd för enheten och dess chef.

Inom Utbildning-samverkan Umeå ryms bland annat: uppdragsutbildning, kompetensutveckling, karriärutbildning samt decentraliserad utbildning.

Inom forskning-samverkan ryms: EU-funktion, regionala fonder, mindre och medelstora företag och triple-helix samverkan (näringsliv, universitet och offentlig verksamhet).

Den 22 januari beräknas den nya organisationen träda i kraft. Universitetsdirektör Jan-Erik Ögren kommer att fungera som chef för enheten till dess en ny chef rekryterats.

Kontaktpersoner:

Jan-Erik Ögren, universitetsdirektör Tel: 090-786 62 00 Mobil: 070-638 25 12 E-post: Jan-erik.ogren@adm.umu.se

Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet
 Mobil: 0703-20 46 46 E-post: ulf.edlund@cehm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg