"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-13

Umeå universitet satsar stort på framstående forskare och stark forskning

NYHET Umeå universitet har som ambition att utvecklas till ett av landets starkaste forskningsuniversitet. Universitetet kommer därför att stödja framstående forskare och forskargrupperingar genom mångmiljonsatsningar av tre typer – starka forskningsområden, karriärbidrag och excellensbidrag.

I slutet av 2006 inrättade universitetet tolv starka forskningsområden, områden där Umeå universitet har ett flertal internationellt och nationellt välmeriterade forskare. Umeå universitets styrelse har nu beslutat att gå vidare i excellenssatsningen genom att också inrätta karriärbidrag och excellensbidrag.
– För att bli ett av landets främsta forskningsuniversitet är det avgörande att excellent forskning prioriteras. Det här är en av de största satsningarna vi kommer att göra. Jag är väldigt glad över det stöd som vi har fått för detta både från styrelsen och från våra fakulteter, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Umeå universitets ledning och styrelse anser att det är enskilda individer och miljöer som kan och ska premieras, men också utvärderas.
– Vi tror att det är individerna som skapar bra forskning. Vi ser det som en mer utvecklingsorienterad väg till framgång jämfört med satsningar på storskaliga universitetsövergripande vetenskapliga utvärderingar baserade på lärosätets administrativa struktur, säger vicerektor Marianne Sommarin.

Marianne Sommarin har rektors uppdrag att ansvara för arbetet med forskningsutveckling och forskningsutvärdering.
– Hälften av de starka områdena har redan fått stora anslag av forskningsråden, bland annat ett Linnéstöd och ett Berzeliicentra, det visar att våra satsningar var riktiga. Karriärbidragen och Excellensbidragen är nästa sten i bygget av landets främsta forskningsuniversitet, konstaterar Göran Sandberg.

Redan i höst kommer 30 karriärbidrag på maximalt två miljoner kronor vardera att utlysas. Bidragen kan sökas i spannet två till omkring tio år efter avlagd doktorsexamen.
– Vi vill ge universitetets bästa forskningsbegåvningar ett ekonomiskt stöd för att utveckla sin forskning och på så sätt påskynda sin meritering. Vi hoppas att vi ska kunna utlysa totalt 90 karriärbidrag under de kommande sex åren. Det här är också ett viktigt led att säkerställa universitetets kompetens inför de stora pensionsavgångarna och ett sätt att öka jämställdheten. Underrepresenterat kön kommer att ha förtur när det står mellan kandidater av samma vetenskapliga kompetens, säger Göran Sandberg.

30 excellensbidrag är tänkta att utlysas i juli 2009. De ska gynna redan etablerade och framgångsrika forskare vid universitetet. Storleken på bidragen är till viss del beroende av utfallet i höstens forskningsproposition och kommer att ligga på antingen två miljoner kronor i två år eller fem miljoner kronor under fem år. – Vi vill stimulera kreativitet och handlingsförmåga och ge forskarna en möjlighet att stärka sin internationella konkurrenskraft, förklarar Sandberg.

För mer information:

Göran Sandberg, rektor, Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Marianne Sommarin, vicerektor Tel: 090-786 60 63 Mobil: 070- 662 38 74
E-post: marianne.sommarin@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg