"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-15

Umeå universitet ska ansvara för driften av Ladok3

NYHET Enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet har blivit utvalda att leverera den sammanhållna driften av det kommande Ladoksystemet – Ladok3. Det är ett nytt nationellt system för studieadministration.

Uppdraget kommer från Ladokkonsortiet, som ägs och finansieras av 38 medlemmar – nästan alla Sveriges högskolor – och Centrala studiestödsnämnden. Konsortiet ansvarar för att förvalta och utveckla systemportföljer, i huvudsak Ladok som är ett system för administration av utbildning och dokumentation av studiemeriter.
– Det är givetvis extra smickrande att vinna i konkurrens. För oss är det en stor ära och hög prestige i att bli alla svenska universitets och högskolors enda driftleverantör för nya Ladok, säger Ali Foroutan-Rad, chef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS). 

Det nya Ladoksystemet – Ladok3 – förväntas ersätta nuvarande Ladok år 2017. Målet är en bättre och säkrare service till universitetens studenter och doktorander, och även en smidigare daglig studieadministration. Utvecklingsprojektet drivs av Ladokkonsortiet och ITS är i hög grad engagerade i arbetet.

Sedan 2007 har det funnits tre certifierade driftställen för Ladok – vid universiteten i Lund, Uppsala och Umeå. I och med det nya beslutet blir det alltså ITS vid Umeå universitet som kommer att svara för den samlade driften av Ladok3.

De nya uppdragen för den sammanhållna driften av Ladok3 består av två delar: ”applikationsdrift och 2nd-line support” samt ”systemdrift”.
– Det är med glädje och stolthet vi ser att ITS har fått dessa viktiga uppdrag. Vi känner samtidigt trygghet i att den samlade kompetens och erfarenhet som finns hos ITS ger oss de förutsättningar som krävs för att uppfylla förväntningarna som följer med dessa viktiga förtroendeuppdrag, säger Chatarina Larson, t.f. förvaltningschef. 

ITS har länge varit ett utvecklingscenter för nationella system som Ladok och antagningssystemet NyA, men också andra gemensamma system inom grundutbildning och forskning. Nu förstärks och kompletteras positionen som nationellt center för utveckling och drift.

Redaktör: Karin Wikman