"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-03

Umeå universitet skriver på för global hälsa

NYHET Umeå universitet har som första svenska lärosäte undertecknat tidskriften Lancets uppmärksammade manifest med målet att skapa en global rörelse för att motverka och förebygga hot mot mänskligheten och vår hälsa. Bakom uppropet står en rad internationella forskare inom folkhälsa.

– Det är en självklarhet för Umeå universitet att stödja detta storartade initiativ för att målmedvetet stärka arbetet med – och förutsättningarna för – att rädda planeten och människan som art. Miljö- och folkhälsofrågor tillhör universitetets kraftfulla forskningsområden, och vilar också på den värdegrund som universitetet verkar för, säger rektor Lena Gustafsson.

Bakom manifestet står en grupp forskare som, tillsammans med Richard Horton, chefredaktör vid the Lancet, anser att det behövs en världsomfattande och bred rörelse med forskare, specialister, politiker och tjänstemän för att kunna möta behovet av folkhälsoinsatser som finns på olika nivåer i samhället. En av initiativtagarna till uppropet är Stig Wall, professor emeritus vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

– Det är mycket glädjande att Umeå universitet har skrivit på manifestet. Det är ett ovärderligt ställningstagande som kommer att uppskattas mycket, inte minst av våra studenter. Att universitetet på detta sätt deltar i opinionsbildningen och ställer sig bakom ett forskningsinitiativ visar också att man tror på att forskning inte bara kan bidra till långsiktiga förändringar – och i det här fallet står verkligen inte några evigheter till buds, säger Stig Wall.

Hälsa på alla nivåer

Målet med uppropet är att samla experter och beslutsfattare från olika områden för att kunna påverka världens makthavare och främja hälsa på alla sociala nivåer. Satsningen gäller heller inte bara människor, utan allt liv på jorden som människor är beroende av. Stig Wall berättar att närmare 8 000 nu har skrivit på manifestet, däribland studentföreningar världen över och vetenskapliga sammanslutningar som World Federation of Public Health och International Union for Health Promotion and Education. Även många nationella organisationer finns med på listan, som Läkarsällskapet, Läkare för miljön och Folkuniversitetet.

– Representanter för medicin och folkhälsa har ett särskilt ansvar på området, och hälsa är inte bara en konsekvens av utveckling utan även en förutsättning. Mycket positivt är att begreppet ”planetary health” har börjat användas i olika sammanhang, och att medvetenheten om sambanden mellan människors hälsa, klimatförändringar och vår planets hälsa börjar erkännas, säger Stig Wall, och berättar att nästa steg i arbetet är den internationella kommission som snart startas av Rockefeller Foundation och the Lancet.

Tar ställning för global hälsa

Att Umeå universitet är det första svenska lärosäte som undertecknat uppropet för global hälsa är ytterligare en bekräftelse på universitetets starka engagemang inom området, enligt Lena Gustafsson.
– Ett annat aktuellt exempel som universitetet ställer sig bakom är projektet Whole Earth, som studenter under Utrikespolitiska föreningens hatt driver i Umeå. Det är en del i den internationella samling där universitet runt klotet tillsammans arbetar för att lyfta miljödebatten och hållbarhetsperspektivet bland unga, säger hon, och tillägger att årets aktiviteter inom det projektet kommer att kulminera med en stor konferens den 18 september i Aula Nordica.

Läs mer:

Forskare vill starta en global folkhälsorörelseOm manifestet på YoutubeFrom public to planetary health: a manifesto

För mer information om uppropet, kontakta gärna:

Stig WallTelefon: 070-662 90 75
E-post: stig.wall@umu.se

Redaktör: Anna Svanbeck