"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-28

Umeå universitet slår nytt studentrekord

NYHET I mitten av september hade 19 471 studenter registrerat sig vid Umeå universitet. Det är en ökning med 270 studenter jämfört med samma tid föregående år. Siffrorna bäddar för en ny toppnotering av antalet studenter vid årets slut.

– Det är väldig roligt att så många väljer att studera hos oss. Det är ett gott betyg både till våra utbildningar och till Umeå som studentstad, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildningsfrågor vid Umeå universitet.

Trots de höga siffrorna har närmare 3 000 studenter av de nästan 22 000 som antagits till universitetet ännu inte registrerat sig och påbörjat sina utbildningar eller kurser.

– Att inte alla antagna studenter dyker upp är inte ovanligt. Flera kurser startar dessutom senare under terminen, registreringen pågår i princip under hela terminen, förklarar universitetsdirektör Lars Lustig.

Drygt 37 000 vid året slut

Prognosen över antalet studenter vid årets slut pekar på drygt 37 000, även det ett nytt rekord, jämfört med fjolårets 36 712 studenter.

– Den prognosen håller utan minsta tvekan. Jag tror till och med att det kan bli lite fler, säger Lars Lustig.

Däremot ligger antalet helårsstudenter, cirka 15 000, i stort sett kvar på fjolårets nivå.
– Så här har tendensen sett ut de senaste åren, vilket hänger ihop med att expansionen skett på nät- och distanssidan, säger Lars Lustig.

Antalet helårsstudenter är viktigt eftersom de statliga bidragen till grundutbildningen baseras på antalet registrerade och avklarade poäng.
En helårsstudent motsvarar en person som klarar minst 60 högskolepoäng under året.

Kontaktpersoner:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitetE-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Lars Lustig, universitetsdirektörE-post: lars.lustig@adm.umu.seTel: 090-786 97 97
Mobil: 073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg