"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-27

Umeå universitet stärker samarbetet med Kina

NYHET Umeå universitet har undertecknat två samarbetsavtal med Fudanuniversitetet i Shanghai. En delegation från Umeå universitet, ledd av rektor Inge-Bert Täljedal, besökte nyligen Kina. Delegationen etablerade dessutom kontakter med ytterligare två universitet.

– Att kunna avläsa, förstå och tillgodogöra sig de snabba förändringarna i form av framsteg och utveckling som nu sker i Kina kräver ett nära samarbete. Kinas modernisering kommer att ha en betydande påverkan på nästan alla länder i världen. Det är därför viktigt att Umeå universitet kan tillgodogöra sig de positiva effekterna av de nya avtalen och arbetet i Nordiskt Centrum vid Fudanuniversitetet i Shanghai, säger Britt-Marie Nordgren, International Office, Umeå universitet.

Den 7 maj åkte en delegation från Umeå universitet till Shanghai bestående av rektor Inge-Bert Täljedal, Agneta Marell, rektor vid Handelshögskolan, professor Håkan Boter, Handelshögskolan, Maj-Britt Johansson Lindfors, ekonomie doktor Handelshögskolan samt Britt-Marie Nordgren, International Office.

Syftet med resan var dels att närvara vid styrelse/rådsmöte och firandet av 10-årsjubileet av det Nordiska Centret vid Fudanuniversitetet i Shanghai, dels att underteckna avtal med nämnda universitetet.

Nya kontakter med två universitet i Beijing etablerades också under resan. I samband med 10-årsjubiléet tecknades två nya avtal med Fudanuniversitetet som kommer att fördjupa och utveckla existerande kontakter. Rektor Inge-Bert Täljedal undertecknade ett generellt avtal om studerande-, lärare- och forskarutbyte och Agneta Marell, rektor vid Handelshögskolan, undertecknade ett avtal om samarbete mellan Handelshögskolan vid Umeå universitet och School of Management vid Fudanuniversitetet.

Umeå universitet har sedan tidigare ett fakultetsavtal med School of Medicine. Fudanuniversitetet grundades 1905 och är ett av Kinas elituniversitet. Universitetet har ett omfattande internationellt samarbete med ett hundratal universitet i 20 länder.

Umeå universitet är sedan 1995, tillsammans med 21 nordiska universitet, medlem i Nordiskt Centrum vid Fudanuniversitetet i Shanghai. Centret är ett samarbetsprojekt mellan Fudanuniversitetet i Shanghai och de nordiska medlemsuniversiteten. Styrelsen för centret har en representant från varje land och vid senaste råds/styrelsemöte valdes ekonomie dr Maj-Britt Johansson Lindfors till ordinarie representant i styrelsen för de svenska universiteten för den kommande treårsperioden. Maj-Britt Johansson Lindfors har sedan 1999 varit suppleant i styrelsen.

Syftet med det Nordiska Centret är att skapa ett forum för kontakt och samarbete mellan de deltagande nordiska universiteten och Fudanuniversitetet inom områdena utbildning, forskning, kultur och näringsliv. Samarbetet ska bidra till ökad kunskap om och förståelse för Norden i Kina och Kina i Norden. Alltsedan öppningen 1995 har centret hjälpt till att etablera kontakter mellan ett stort antal kinesiska och nordiska forskare samt akademiska institutioner. I år har ca 1 200 studenter och 300 lärare deltagit i aktiviteter anordnade av centret.

Kontaktperson

Britt-Marie NordgrenTel: 090-786 68 75
E-post: britt-marie.nordgren@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg