"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-22

Umeå universitet stärker sin fredsprofil med ny professor

NYHET Umeå universitet stärker sin profil inom området fredsbyggande genom att inrätta en ny professur inom ämnet freds- och konfliktstudier. Professuren skall bidra till att bredda och fördjupa forskningen om fred och fredsprocesser.

– Den förväntas också bidra till att förstärka Umeå universitets ställning som ett internationellt och nationellt kunskapscentrum för säkerhetsforskning, krisberedskap och fredsbyggande, med viktiga partners i Europeiska CBRNE-centret, FOI och regionala myndigheter, och utveckla samarbeten med dessa, säger Anders Lidström, professor vid den statsvetenskapliga institutionen.

Professuren placeras vid statsvetenskapliga institutionen som redan ansvarar för kurser inom freds- och konfliktstudier samt ett utbildningsprogram med inriktning mot konflikthantering och fredsbyggande. Ämnet freds- och konfliktstudier ges vid Umeå universitet sedan 1989 på grundnivå och magisternivå. Det utgör också huvudämne i Kandidatprogrammet i internationell kris- och konflikthantering och kan väljas som huvudämne i ytterligare ett antal samhällsvetenskapliga program. Under 2012 läste totalt ca 150 studenter freds- och konfliktstudier på grundnivå och 30 på magister/masternivå. Professuren skapar nya förutsättningar för fördjupade studier och forskning om fredsbyggande.

Under senare år har Umeå universitet på flera sätt engagerat sig i att profilera universitetet som ett kunskapscentrum för säkerhetsforskning, krisberedskap och fredsbyggande. I detta ingår både aktörer vid universitetet och utanför detta. Polisutbildningen, kunskapscentrum för katastrofmedicin och Europeiska CBRNE centret är exempel på relevanta miljöer med externa parter såsom Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Rikspolisstyrelsen, Umeå universitetssjukhus, försvarets skyddscentrum, fortifikationsverket, socialstyrelsen m.m.  Ytterligare uttryck för denna typ av samarbete är Pax Nordica, som är ett årligen återkommande symposium för information och debatt om säkerhetspolitiska frågor. Detta arrangeras av Umeå universitet tillsammans med Umeå kommun, Allmänna försvarsföreningen och FOI med statsvetenskapliga institutionen som huvudansvarig.

Professuren är under utlysning med sista ansökningsdag 9 december.

För mer information kontakta:

Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionenTelefon:  070-6913299
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov