"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-15

Umeå universitet startar apotekarutbildning hösten 2012

NYHET Högskoleverket har i dag gett Umeå universitet examensrätt för apotekarutbildning. Programmet startar hösten 2012 och blir den första apotekarutbildningen i landet som ges via internet.

Sedan tidigare finns examensrätt för apotekarutbildningen vid universiteteten i Uppsala, Göteborg och Lund.
– Umeå universitet kommer nu att kunna utbilda studenter som av olika skäl inte har möjlighet att flytta till en universitetsstad. Vi har hög kompetens att ge den här typen av distansutbildningar eftersom vi redan för åtta år sedan startade ett nätbaserat receptarieprogram. Det nya apotekarprogrammet blir en naturlig fortsättning på receptarieprogrammet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Apotekarutbildningen är femårig. Den erbjuder studenterna möjligheter att skräddarsy sin utbildning inom flera olika inriktningar. Som färdigutbildade kan de till exempel arbeta på apotek, inom klinisk farmaci med patientnära sjukvårdsarbete eller som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin. Många av de föreläsare som medverkar i utbildningen har internationell spetskompetens. Programmet ges dessutom i samarbete med universitet i Tromsö, som är Umeå universitets strategiska samarbetspartner. Tack vare detta kommer studenterna även att få ta del av forskarkompetens från Tromsö.

Apoteksaktörer i både Sverige och Norge ställer sig positiva till Umeå universitets nätbaserade apotekarprogram. Behovet av farmacevter har ökat på den avreglerade apoteksmarknaden. Dessutom kommer ett betydande antal farmacevter att gå i pension de närmaste åren.
– Att ge utbildningen på distans gör också att vi på ett naturligt sätt kan sprida kompetensen till olika orter, berättar Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Utexaminerade receptarier kan bygga på sina studier med de två sista åren av apotekarutbildningen vid Umeå universitet. På så sätt kan även yrkesverksamma receptarier vidareutbilda sig utan att behöva flytta från sin hemort. Detta är en lösning som Högskoleverket har efterfrågat i tidigare utvärderingar av farmacevtiska utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Telefon: 070-493 85 27

Hanna Fick, programansvarig för receptarieprogrammet
E-post: hanna.fick@chem.umu.se
Telefon: 070-6796693

Redaktör: Karin Wikman