"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-29

Umeå universitet startar arbetsmiljöingenjörsutbildning

NYHET Vårterminen 2008 startar Umeå universitet en arbetsmiljöingenjörsutbildning för yrkesverksamma personer inom företagshälsovården. Utbildningen genomförs på uppdrag av utredningen för framtidens företagshälsovårdsutbildningar.

Det finns idag ett stort behov av arbetsmiljöingenjörer både inom företag och vid företagshälsovårdscentraler. Denna arbetsgrupp har fått utökade ansvarsområden och därmed finns behov av vidareutbildning.

– Umeå universitets lärare och forskare är med sin kompetens ovanligt väl lämpade för att bedriva den här utbildningen. Konceptet är så pass bra att vi har planer på att utveckla det till ett företagshälsovårdsprogram för läkare, sjuksköterskor, ergonomer och sjukgymnaster, säger Jan-Olof Levin, som ansvarar för utbildningen.

Kemiska hälsorisker, olycksfall, buller, ventilation, belastningsskador, lagar och föreskrifter är några exempel på vad som kan betraktas som arbetsmiljöingenjörens kärnområden. Utbildningen kommer att ges på halvfart under en tvåårsperiod och består av sex fristående kurser som ska ge teoretisk och praktisk kunskap om bl.a. arbetsmiljöexponeringar, maskinsäkerhet, ergonomiska utredningar och ekonomiska konsekvenser av god respektive dålig arbetsmiljö. Lärare inom teknik, naturvetenskap, medicin och beteendevetenskap kommer att undervisa på utbildningen.

Arbetslivsinstitutet (ALI) har tidigare ansvarat för all utbildning av personal till företagshälsovården. Inför nedläggningen av ALI den 1 juli i år tillsattes en utredningsgrupp för framtidens företagshälsovårdsutbildningar. I väntan på resultatet av denna utredning har Umeå universitet fått uppdraget att genomföra utbildningen 2008-2009. I och med att ett universitet nu ger utbildningen kommer studenterna att kunna få högskolepoäng för sina avklarade studier, vilket tidigare har efterfrågats. Totalt finns 30 platser.

För ytterligare information, kontakta: Jan-Olof Levin, utbildningsledare Telefon: 090-786 99 16
E-post: jan-olof.levin@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman