"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-09

Umeå universitet startar civilingenjörsprogram i industriell ekonomi

NYHET Hösten 2009 startar Umeå tekniska högskola ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Risk management, som idag är högaktuellt inte minst i samband med finanskrisen, är en av specialiseringarna.

– Studenter som läser industriell ekonomi får en utbildning som gör att de kan ta sig an företagsledande positioner, de kommer att bli framtidens industriledare, säger Lennart Nilsson, utbildningsledare för Tekniska högskolan. Det är Tekniska högskolan vid Umeå universitet som i nära samarbete med universitetets Handelshögskola kommer att ge denna femåriga utbildning. Tyngdpunkten ligger på matematik och ekonomi. Det gör att utbildningen skiljer sig från Sveriges övriga civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som behandlar teknik i vidare bemärkelse.

Valet av utbildningens tonvikt bygger på att det i dagens samhälle blivit allt viktigare att kunna utveckla matematiska modeller för att fatta rätt beslut, men också för att värdera risker och möjligheter. Utbildningen ska skapa civilingenjörer som kan starta, utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industrier. De kommer till exempel att kunna arbeta som managementkonsulter, riskexperter, analytiker eller projektledare inom bland annat banker, försäkringsbolag samt fond- och energibolag. Efterfrågan på industriella ekonomer är stor och växande inom många industriella sektorer.

Programmet har tre specialiseringar: risk management, optimering och logistik samt industriell statistik. Risk management handlar om att hjälpa företag att nå sina finansiella mål med ett begränsat risktagande. Optimering och logistik är inriktat på att skapa effektiva processer i företag och organisationer. Det kan till exempel handla om att planera produktion baserat på prognoser och efterfrågan. Industriell statistik handlar om att skapa modeller och dra slutsatser utifrån stora datamängder, något som bland annat är eftertraktat inom läkemedelsindustrin och finansbranschen. Studenterna kommer under utbildningen att arbeta med skarpa projekt i samarbete med andra ingenjörer och det regionala näringslivet. Detta är något som Tekniska högskolan erbjuder alla ingenjörsstudenter.

För ytterligare information, kontakta gärna: Lennart Nilsson, utbildningsledare för Tekniska högskolanTelefon: 090-786 60 77, 0706- 100 382
E-post: lennart.nilsson@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman