"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-06

Umeå universitet startar fler kompletterande utbildningar

NYHET Umeå universitet får till uppdrag att bygga upp kompletteringsutbildningar för personer med utländsk utbildning till psykolog och socionom. Det beskedet kom från regeringen i dag, torsdag.

– Vi fick redan i somras förtroendet att utveckla en kompletteringsutbildning för utrikesfödda med läkarutbildning. Beskedet att vi nu även får utbilda psykologer och socionomer passar väl in i våra övriga satsningar för att stödja utrikesfödda akademiker, vilket är positivt. Beslutet visar också att vi har regeringens förtroende när det gäller dessa frågor, säger Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.

Satsningen från regeringen omfattar totalt 11 kompletteringsutbildningar vid 19 lärosäten. De nya utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och ska motsvara högst två års heltidsstudier. Utbildningarna ska nu utformas av respektive lärosäte. Vid dimensioneringen av utbildningarna kommer hänsyn att tas till lärosätenas förutsättningar att tillhandahålla högkvalitativ utbildning och behovet att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft.

– En förutsättning för denna satsning vid Umeå universitet är att vi har utvecklingsinriktade institutioner som klarar av att snabbt engagera sig i nya angelägna verksamheter, något som såväl läkarutbildningen och institutionen för socialt arbete liksom psykologi ständigt bevisar, säger Anders Fällström.

Regeringen har ökat anslagen till de kompletterande utbildningarna vid landets lärosäten med 25 miljoner kronor under 2016. 2017 tillförs de årliga anslagen 75 miljoner kronor och 2018 ytterligare 220 miljoner kronor. Utbildningsdepartementet kommer att föra en dialog med lärosätena i fråga om utbildningarnas dimensionering. När det gäller de utbildningarna som finns i dag rör det sig om alltifrån 30 till 500 platser per utbildning.

– Många utrikes födda i Sverige har fortfarande svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Människor som kommer till Sverige ska snabbt komma i arbete. Men det räcker inte att få ett jobb utan nyanlända ska naturligtvis arbeta med sådant som motsvarar deras utbildning och kompetens, säger ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i ett pressmeddelande.

Planeringsarbetet med kompletteringsutbildningarna vid Umeå universitet inleds inom kort och uppgifter om utbildningarnas omfattning, startdatum med mera kommer allt eftersom beslut fattas i dessa frågor.

För mer information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitetTelefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz