"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-10

Umeå universitet startar företagsforskarskola

NYHET Umeå universitet kommer i samarbete med företag i regionen att starta en företagsforskarskola. I år antar forskarskolan 15 doktorander. De får en tydlig näringslivsprofil på sin utbildning. Företagen får tillgång till aktuell forskning.

– Vi vill med forskarskolan öka samarbetet mellan universitetets forskare och näringslivet i vår region. För att få en intressant korsbefruktning av idéer, tänkande och synsätt bygger vår forskarskola på en samverkan mellan universitetets olika vetenskapsområden, säger professor Petter Gustafsson, som är föreståndare för forskarskolan.

Forskarskolan vill engagera både stora och små företag inom olika branscher. Tanken är att traditionella verkstads- och kemiföretag ska blandas med nyare kunskaps- och tjänsteföretag. I höst påbörjar de sju första doktoranderna sin utbildning på företagsforskarskolan. Förutom kurser inom doktorandernas forskningsområden kommer de också att ta del av forskarskolans kurser i till exempel entreprenörskap, ekonomi och konflikthantering.

Forskarskolans kurser omfattar totalt en termin och ska ge doktoranderna verktyg för att utveckla såväl sin självständighet som förmåga att leda en verksamhet. Doktoranderna kommer dessutom att erbjudas ett års betald industripraktik.

Forskare från alla ämnesområden, från medicin till språk, har möjlighet att söka en resurs från företagsforskarskolan. Sista ansökningsdag är 24 maj. I sommar beslutas vilka projekt som kommer att antas till företagsforskarskolan, i samband med detta offentliggörs även vilka företag som kommer att ingå i satsningen. Totalt satsar Umeå universitet 13,9 miljoner kronor på projektet. Det motsvarar hälften av kostnaden, den andra halvan täcks av intresseföretagen.

För ytterligare information, kontakta: Petter Gustafsson, professor i molekylär växtbiologi och föreståndare för forskarskolan Telefon: 090-786 51 59, 070-632 89 90
E-post: Petter.Gustafsson@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman