"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-08

Umeå universitet startar masterprogram för ”avancerade specialistsjuksköterskor”

NYHET Två nya påbyggnadsprogram för sjuksköterskor startar vid Umeå universitet hösten 2013: En utbildning till "avancerad specialistsköterska" inom ett masterprogram i omvårdnad samt ett unikt specialistsjuksköterskeprogram i onkologisk vård.

Höstterminen 2013 startar Umeå universitet ett masterprogram för sjuksköterskor. Utbildningen ger kompetens för arbete som avancerad specialistsjuksköterska i omvårdnad. Programmet har ett brett utbud av kurser samt möjligheter till fördjupning av kunskaper inom bland annat psykiatrisk vård och primärvård med ett glesbygdsperspektiv.

Sjuksköterskor med masterexamen bör i rollen som ”avancerad specialistsjuksköterska” bli nyckelaktörer i arbetet med patientsäkerhet, evidensbaserad behandling och omvårdnad samt vårdutveckling. En avancerad specialistsjuksköterska har fördjupad kompetens inom ett specifikt område för att självständigt kunna göra kliniska bedömningar samt planera, genomföra och utvärdera vård och behandling. Tanken är att de avancerade specialistsjuksköterskorna ska kunna ta ökat ansvar för bedömning och uppföljning av patienter och även ha egna mottagningar. Västerbottens landsting är med och formar utbildningen med målet att stärka kvaliteten och utveckla rollerna i vården. Utbildningen är till stora delar nätbaserad och därmed tillgänglig i hela landet.

Avancerade specialistsjuksköterskor med masterexamen, så kallade Nurse Practitioner (NP) utvecklades på 1960-talet i USA med fokus på primärvården och i akutsjukvård på 1990-talet. NP finns idag i USA, Canada, England, Holland, Finland, Nya Zeeland och Australien. De arbetar till exempel med egna mottagningar, kliniska bedömningar, självständigt rondansvar, ordination av läkemedel och infusioner, in- och utskrivning av patienter, remisser, multidiciplinär koordination och uppföljning samt att vara en resurs och stöd till sjuksköterskor och läkare i teamet.

Det nya specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot onkologisk vård som startar hösten 2013 är det enda i Norrland som förutom kompetens i vård, rehabilitering och omvårdnad av personer med cancer även kommer att ge kompetens inom strålbehandling med möjlighet till fördjupning.

Från 2013 erbjuder medicinska fakulteten vid Umeå universitet totalt nio specialistsjuksköterskeprogram och ett masterprogram i omvårdnad för sjuksköterskor.

Studier visar att fler specialistsjuksköterskor i vården stärker säkerheten och kvaliteten. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige har de senaste tjugo åren minskat från cirka 70 procent till 40 procent. Regeringen vill se fler specialistsjuksköterskor i vården. I Västerbottens län råder i första hand brist på specialistsjuksköterskor i intensivvård, psykiatri, onkologi samt operations- och barnsjukvård. Umeå universitet erbjuder efterfrågade specialistutbildningar på dessa områden men också i ambulans-, anestesisjukvård, vård av äldre samt till distriktssköterska. Utbildningarna är helt (vård av äldre) eller delvis nätbaserade och förnyas kontinuerligt utifrån samhällsutvecklingen och vårdens behov.

Sök programmen före 15 april. För mer information, se http://www.omvardnad.umu.se/utbildning/program/

För mer information, kontakta gärna Viveca Lindh, biträdande prefekt tel. 090 – 786 9262
e-post viveca.lindh@nurs.umu.se eller Inger Öster, programrådsordförande tel. 090 – 786 9860, mobil 070 – 630 86 65
e-post inger.oster@nurs.umu.se,
båda vid Institutionen för omvårdnad.