"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-31

Umeå universitet startar ny förskollärarutbildning till hösten

NYHET Högskoleverket har i dag beslutat att godkänna Umeå universitets ansökan om en ny förskollärarutbildning. Det innebär att utbildningen kan starta som planerat till hösten.

– Det är ett mycket glädjande besked för alla som sökt utbildningen men också för regionen som har ett stort behov av förskollärare, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Umeå universitet fick, tillsammans med några andra lärosäten, avslag på sin första ansökan. Trots det har planeringen inför höstens kursstart fortgått.

– Alla inblandade har gjort en fantastisk arbetsinsatts. Målsättningen har hela tiden varit att utbildningen skulle kunna starta till hösten. Det finns en stor entusiasm bland lärarna att efter så mycket planeringsarbete också få börja undervisa på den nya utbildningen, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Finns fortfarande en möjlighet att söka

– Förskollärarutbildningen är en populär utbildning med ett högt söktryck och en god arbetsmarknad i hela regionen. Eftersom det har rått en viss osäkerhet om utbildningen skulle starta så finns det säkert några som avvaktat med att skicka in sina ansökningar. Sedan flera år tillbaka är det möjligt att komma in med sena ansökningar som behandlas i mån av plats. De som inte har sökt men som funderar på om de skulle ha gjort det, har fortfarande en liten möjlighet att få en utbildningsplats, säger Björn Åstrand, rektor vid Umeå School of Education.

Bakgrund: Umeå universitet inledde 2008 ett omfattade reformarbete vad gäller lärarutbildningarnas organisation. Umeå School of Education bildades och fick universitetsstyrelsens uppdrag att arbeta fram genomgripande förändringar av lärarutbildningarna.
Riksdagen fattade 2010 beslut om att hösten 2011 införa fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Alla universitet och högskolor som ville ha examenstillstånd för någon eller några av de nya lärarexamina fick ansöka om tillstånd hos Högskoleverket. För Umeå universitet var riksdagens beslut tidsmässigt olyckligt, ansökningstillfället för de nya examensrätterna kom för tidigt för att det stora och genomgripande förändringsarbetet skulle vara avslutat vilket också avspeglade sig i Högskoleverkets bedömningar.

Kontaktpersoner: Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Björn Åstrand, rektor vid Umeå School of Education
E-post: bjorn.astrand@use.umu.se Tel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12

Redaktör: Carina Dahlberg