"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-31

Umeå universitet startar två nya program i medie- och kommunikationsvetenskap

NYHET Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, startar till hösten två utbildningar som vänder sig till dem som tänker sig en framtid med arbetsuppgifter inom informations- och medieverksamheter.

– Studenter i medie- och kommunikationsvetenskap har länge efterfrågat en mer yrkesinriktad utbildning. Eftersom strategisk kommunikation även är ett viktigt forskningsområde inom institutionen för kultur och medier, startar vi nu två nya program, säger Kristina Wallander, biträdande prefekt.

De treåriga programmen i medie- och kommunikationsvetenskap (120 poäng) har olika inriktningar, en mot strategisk kommunikation och en med allmän inriktning. Den strategiska inriktningen vänder sig till dem som tänker sig en framtida yrkesbana som informatör eller strategisk kommunikatör.

Utbildningen ger såväl teoretiska kunskaper om hur medier, information och kommunikation fungerar som praktiska tekniker för att producera information.– Studenterna blir väl förberedda för sin kommande yrkesroll, säger Kristina Wallander. Efter det första årets kurser i huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap följer två år med specialinriktade studier inom området strategisk kommunikation.
– Det innebär en fördjupning i hur kommunikation fungerar och kan förbättras inom PR, organisationer och företag. Studenterna tränas också i att tala och skriva effektivt. De får även praktiska färdigheter i att framställa medieproduktioner från idé till färdig produkt. I programmet ingår arbeten med digital teknik inom området rörlig bild och ljud, förklarar Kristina Wallander.

De som väljer allmän inriktning kan under andra året välja kurser bland ett antal humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Tredje året består bl. a. av fördjupningskurser och examensarbete.
– Allmän inriktning ger platsgaranti på ett flertal kurser, allt från spanska till u-landskunskap, och på så sätt stora möjligheter att forma utbildningen efter intresse. Inriktningen mot strategisk kommunikation är mer styrd och yrkesinriktad, förklarar Kristina Wallander.

Båda utbildningarna resulterar i en fil kand-examen. De kan sedan byggas på med en kommande masterexamen som ger behörighet till forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Mer information: www.kultmed.umu.se/utbildning/program/

Kontaktperson:

Kristina WallanderTel: 090-786 54 11
E-post: kristina.wallander@kultmed.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg