"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-07

Umeå universitet tappar placeringar i internationell rankning

NYHET I Times Higher Educations senaste rankning tappar Umeå universitet placeringar, från plats 250–275 till 301–350.– Resultaten spelar roll för hur Umeå universitet uppfattas, även om rankningar rymmer långt ifrån hela sanningen, säger rektor Lena Gustafsson.

Times Higer Education World University Ranking rankar världens 400 främsta lärosäten. I årets lista tappar fem svenska lärosäten placeringar jämfört med 2012, däribland Umeå universitet. Rankningen är baserad på 13 indikatorer grupperade i fem områden: utbildningsmiljö, internationalisering, forskningsintäkter från industrin, forskningsvolym och -renommé samt citeringar.

I en nationell jämförelse har Umeå universitet fortfarande en stabil placering inom området forskningsvolym och -renommé.
– Att Umeå universitet har ett fortsatt bra anseende inom forskningen är väldigt viktigt, inte minst för att vi är ett internationellt rekryterande universitet, säger Lena Gustafsson.

Framför allt förlorar Umeå universitet placeringar inom kategorin citeringar, ett område som står för nästan en tredjedel av det totala resultatet i rankningen.
– Detta är något som vi är medvetna om. Vi har startat ett fördjupat analysarbete av orsakerna till den till synes negativa trenden när det gäller citeringsmönstret för universitetet, berättar Lena Gustafsson.

Hon poängterar att citeringar grundas på publiceringar – och därmed forskningsresultat – som sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Detta är av betydelse för vilka slutsatser Umeå universitet kan dra ur en publiceringsanalys för det kommande utvecklingsarbetet av universitetet.
– Dessutom råder väldigt olika förhållanden för våra olika vetenskapsområden. En analys måste vila på kunskap och de slutsatser som dras måste vila på klokskap, säger Lena Gustafsson.

Ett mycket omfattande arbete är på väg att ta form vid Umeå universitet för att långsiktigt stärka både utbildning och forskning – över hela universitets bredd.
– Vi kommer nu att gå vidare från analys och strategier till implementering. Vi räknar förstås med att på sikt, som en bieffekt, därmed stärka vår position i olika internationella rankningar. För stunden kan vi glädja oss åt att Umeå universitet förra månaden klättrade till plats 289 på listan QS World University Ranking.

Times Higher Education World University Ranking toppas av amerikanska California Institute of Technology och Harvard University. På tredje plats finns University of Oxford.

Karolinska Institutet är det högst rankade svenska lärosäte på plats 36, mot plats 42 året innan. Även Stockholms universitet, KTH, SLU och Linköpings universitet klättrar på listan, medan Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Chalmers och Umeå universitet backar. Umeå universitet befinner sig nu på en nionde plats i landet.
– Rankningar får inte styra vårt arbete, men samtidigt kan vi inte bortse från dem på grund av deras internationella genomslagskraft, avslutar Lena Gustafsson.

Redaktör: Karin Wikman