"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-24

Umeå universitet tar över Mittuniversitetets sjuksköterskeutbildning i Örnsköldsvik

NYHET Onsdagen den 25 april sker det officiella övertagandet av sjuksköterskeutbildningen som då övergår från Mittuniversitets regi till Umeå universitets.

Bakgrunden till övertagandet är att Umeå universitet för en tid sedan fick en förfrågan från Mittuniversitetet att ta över sjuksköterskeutbildning i Örnsköldsvik.

– Universitetet har redan ett väl fungerande samarbete med sjukhuset där en del av läkarutbildningens kliniska del är förlagd. Det låg därför helt i linje med universitetets ambitioner att säga ja till Mittuniversitets förfrågan, förklarar Ulf Edlund, prorektor vid Umeå universitet.

Umeå universitetet har med sin medicinska fakultet goda möjligheter att vidareutveckla en redan bra sjuksköterskeutbildning. Ett avtal har tecknats mellan universiteten som reglerar övertagande av personal, utrustning, hyreskontrakt med mera.

– Örnsköldsvik är en av de orter där Umeå universitetet vill utveckla och utöka sitt utbildningsutbud. Vi är därför mycket glada över att få denna möjlighet, säger prorektor Ulf Edlund.

Inledningsvis kommer utbildningen att bedrivas i nuvarande lokaler. Från hösten 2008 kommer utbildningen att flytta till Umeå universitets hus för att få en samlad utbildningsmiljö.

– På institutionen för omvårdnad ser vi mycket positivt på att få knyta sjuksköterskeutbildningen i Örnsköldsvik till oss. Mitt intryck är att kollegiet i Ö-vik är väldigt engagerade och att arbetet med övertagandet flyter på i en positiv anda. För att vi ska få tillfälle att lära känna varandra bättre har vi förlagt våra institutionsdagar till Örnsköldsvik, berättar Lilian Jansson prefekt för institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Övertagandet av utbildningen kommer att firas med tårta, tal och en ceremoniell procession mellan lärosätena. Prorektor Ulf Edlund och prefekt Lilian Jansson hälsar de nya kollegorna och studenter välkomna. Tid: 25 april, ca kl. 13:40 (då processionen anländer från Mittuniversitetet)
Plats: Bechsteinhallen, Umeå universitet, campus Örnsköldsvik

För mer information:

Margareta Östlund-Visén, Umeå universitet, campus Örnsköldsvik
Tel: 0660-785 66

Lilian Janson, prefekt, institutionen för omvårdnad Tel: 090-786 92 51
Mobil: 070-315 40 82

Redaktör: Carina Dahlberg