"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-14

Umeå universitet tillhör de bästa inom samverkan med näringsliv och samhälle

NYHET De senaste åren har högskolorna blivit allt bättre på samverkan. Umeå universitet, Mittuniversitet, Högskolan i Kalmar är några av högskolorna som har utvecklats mest de senaste åren. Det visar en ny rapport som Högskoleverket publicerar idag.

– Det är roligt att samverkansuppgiften nu verkar ha fått ett verkligt genomslag på universitet och högskolor och att vi speciellt utmärker oss inom området demokratiutveckling, det vill säga arbetet med forskningskommunikation, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

Det har hänt mycket inom högskolan när det gäller samverkan med näringslivet och det omgivande samhället sedan Högskoleverkets utvärdering 2004. Högskolornas arbete med samverkan har ökat och det har i många fall blivit en naturlig del av verksamheten, visar rapporten.

Samverkansuppgiften är viktig på många sätt och man kan säga att den har tre mål; den ska leda till kunskapsutveckling och tillväxt, en bättre utbildning för studenterna samt demokratiutveckling, det vill säga högskolornas arbete med forskningskommunikation. Umeå universitet tillhör den grupp lärosäten som ligger främst inom samtliga områden.
– En väl fungerande samverkan med arbetslivet gör studenterna väl förberedda för arbetsmarknaden. Det är mycket viltigt och något som vi jobbar på att utveckla ytterligare, säger Ulf Edlund.

Rapporten visar även att det finns ett stort engagemang hos studenter för samverkansfrågor. Hsv:s rapport: www.hsv.se/download/18.3c1b9686119162e520380001506/0810R.pdf

Redaktör: Carina Dahlberg