"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-30

Umeå universitet uppgraderar e-lärandet inom EU

NYHET Umeå universitet ska genom ett EU-finansierat forskningsprojekt bland annat se till att podsändningar, bloggar, wikis och andra nya kommunikationskanaler blir vardagsmat för lärare.

Institutionen för interaktiva medier och lärande, IML. vid Umeå universitet, har tillsammans med nio andra lärosäten och organisationer runt om i Europa fått ett anslag på 5,5 miljoner kronor, varav IML tilldelats 900 000 kronor. Det är EU:s direktorat för utbildning och kultur, som inom programmet för livslångt lärande finansierar projektet.

IML:s del består främst i att bedriva aktionsforskning på universitetslärare som genomgår fortbildning i bland annat podsändningar, bloggar och wikis – sådant som brukar rymmas under namnet webb 2.0. Projektet heter eJUMP 2.0.

– Vi vill öka både kompetensen och självförtroendet bland lärarna när det gäller nästa generation av e-lärande. Ett annat tydligt fokus inom projektet är hur ny teknik kan användas för bedömningsmetoder och administration, berättar Peter Bergström, doktorand vid interaktiva medier och lärande.

– Projektet ger oss också möjligheter att öka resurserna för kursutveckling inom institutionen. En annan vinst blir att internationaliseringen av institutionens kurser kommer att öka vilket är viktigt eftersom det är ett snabbt växande internationellt forskningsfält. Fortbildningskursen kommer främst att utformas för att möta kollegors behov inom lärarutbildning men även för lärare på grund- och gymnasieskolor.

– Projektet ger också IML en möjlighet att stärka samarbetet med universitetspedagogiskt centrum, UPC, när det gäller arbetet med att anpassa universitetskurser till engelska i stort, säger professor Brian Hudson.

Projektet koordineras av Estonian Information Technology Foundation. Övriga deltagare är: Central and Eastern European Networking Association, University of Turku/Centre for Extension Studies, Foundation for the Open University of Catalonia, University of East London, University of Tartu, Tallinn University, the University of Porto and the European Association of Distance Teaching.

Nästa träff för projektet kommer att hållas i Umeå den 9–11 april.

Kontaktperson: Peter Bergström, doktorand, interaktiva medier och lärande Tel: 090-786 53 81 E-post: peter.bergstrom@educ.umu.se peter.bergstrom@fceduc.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg