"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-11

Umeå universitet utvecklar interaktiva miljöer på Campus Umeå

NYHET Umeå universitet ska skapa nya, kreativa mötesplatser för studenter, doktorander, forskare, lärare och samarbetspartner.– Det här blir starten. Vi hoppas att miljöerna ska utvecklas över hela campus, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Beslutet togs i dag av universitetsstyrelsen, och initiativet gäller för åren 2012–2018.

Öppet, flexibelt, funktionellt och gränsöverskridande är några av ledorden för de nya miljöerna.
– Historien visar att miljöns betydelse för ämnesöverskridande forskning inte kan överskattas, och därmed inte heller för genombrott i forskningen. Miljöerna ska bli platser som förstärker och förtätar samarbeten – mellan studenter, forskare, lärare och samarbetspartner. Vi vill inte minst betona betydelsen av mötet mellan studenter och forskare, både för utbildningen och för forskningen. Det är ofta är i mötet mellan olika kompetenser som helt nya idéer och tankar uppstår, säger Lena Gustafsson.

– Vi konkurrerar om studenter och medarbetare från hela världen. Miljöns betydelse för konkurrenskraften går knappast att överskatta. Dagens studenter vill till exempel vara delaktiga, aktiva och gärna experimentella i sitt lärande. Då krävs också andra lokaler än traditionella lektionssalar, berättar Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Initiativet är grundat i universitetets vision om att Umeå universitet ska vara ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer år 2020. Fler och fler lärosäten visar intresse för liknande koncept. Internationellt sett finns några exempel på liknande miljöer. – Men vi är definitivt först i Sverige, tillägger Anders Fällström.

Kopplat till initiativet finns också planer på nya forskningsprojekt som ska följa och utvärdera de interaktiva miljöerna.

Universitetsstyrelsen beslutade att avsätta en ram på 71,6 miljoner kronor för fem miljöer. Nu ska rektor Lena Gustafsson inrätta en styrgrupp som ska ansvara för det fortsatta utvecklingsarbetet, men det som kommer att vara avgörande är delaktigheten med fakulteter, institutioner och studentkårer i utvecklingen av de nya miljöerna, både när det gäller val och utformning av miljöer.

Arbetet med de interaktiva miljöerna har letts av rektor Lena Gustafsson, tillsammans med vicerektor Anders Fällström och en styrgrupp, där insatserna av Patrik Svensson, föreståndare för Humlab, och Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete har varit centrala för arbetet.

Redaktör: Karin Wikman