"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-23

Umeå universitet utvecklar nationella prov i biologi, kemi och fysik

NYHET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet har fått Skolverkets uppdrag att utveckla nationella prov för grundskolans naturvetenskapliga ämnen.

Proven ska börja användas från och med vårterminen 2010 och en utprövningsomgång av proven ska genomföras vårterminen 2009. Bakgrunden är att regeringen uppdragit åt Skolverket att förbereda införandet av och att utarbeta nationella ämnesprov i årskurs 9 i ämnena biologi, kemi och fysik.

Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, BVM, har sedan tidigare ett omfattande uppdrag att utveckla nationella prov och provbanker i matematik och naturvetenskapliga ämnen för den svenska gymnasieskolan och bedriver forskning kring skolans bedömningsproblematik. Arbetet med de nationella proven i biologi, fysik och kemi för grundskolans årskurs 9 kommer att bedrivas i den projektgrupp som redan finns vid institutionen.

– Det är verkligen roligt att vi fått det här uppdraget. Det är ett fortsatt erkännande för vår kompetens, och samtidigt en stor utmaning. Vi kommer nu också att förstärka projektgruppen med nyanställningar av personal, säger Peter Nyström som är projektledare för de nationella proven.

Kontaktperson: Peter Nyström, projektledare, institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Tel: 090-786 99 49 E-post: peter.nystrom@edmeas.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg