"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-08-28

Umeå universitet välkomnar satsningar mot förnybar energi

NYHET Umeå universitet välkomnar de strategiska prioriteringar regeringen gör för de regionala programmen i Norrland, i synnerhet när det gäller förnybar energi.

När det handlar om bioenergi och kopplingen till den skogsindustriella utvecklingen i regionen så är de i samklang med den omorientering som sker inom kemiområdet vid Umeå universitet. Ett antal högre forskartjänster kommer i och med omorganiseringen att inriktas mot den skogsindustriella kemiforskningen.

– När det gäller flytande biodrivmedel så är den aktuella placeringen av tre bioetanolanläggningar i regionen inte vårt huvudbry, vi är mer angelägna att medverka till att en ekonomiskt försvarbar framställningsprocess för etanol tas fram. En hel del forskning återstår innan processen är kommersiellt mogen anser vi, säger Ulf Edlund, prorektor vid Umeå universitet och styrelseledamot i Etanolpiloten i Umeå AB.  

Några av de problem som behöver lösas innan en etanoltillverkning i större skala kan ske är hur ligninet och den kristallina cellulosan ska hanteras. Ligninet, som kvantitativt är en lika stor produkt som etanolen, måste förmodligen ges ett mervärde utöver det värde man får vid förbränning. Ännu allvarligare är förmodligen att mycket av den kristallina cellulosan är svårhydrolyserad. Det får till följd att den kristallina cellulosan återfinns i den fasta ligninåterstoden vilket gör det svårt att använda det för vidare etanolframställning. Det är ett förhållande som färska forskningsresultat från Umeå nyligen visat.

– Det är viktigt att vi får forskningsresurser så att vi kan lösa dessa problem snarast annars får vi inte de utbyten av etanol som krävs för att metoden skall vara konkurrenskraftig, menar Ulf Edlund.

Kontaktperson:

Ulf Edlund, prorektor samverkan, Umeå universitet
Tel: 090-786 95 33, mobil: 070-320 46 46

Redaktör: Carina Dahlberg