"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-04

Umeå universitet värd för Wallenbergsatsning på AI

NYHET Wallenbergstiftelserna satsar 660 miljoner kronor på forskning inom AI och autonoma system. Värduniversitet för programmet blir Umeå universitet.

Artificiell intelligens, maskininlärning, robotisering… det pågående teknikskiftet påverkar vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt. För att undersöka de förändringar detta innebär satsar Wallenbergstiftelserna upp till 660 miljoner kronor på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system.

Det tioåriga forskningsprogrammet WASP-HS, där förkortningen HS står för humaniora och samhälle, ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

– Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har genom forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, sedan tidigare satsat 3 miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI. Men vi får inte glömma bort att den nya tekniken också förändrar vardagen för många människor och samhället i stort, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Mot bakgrund av detta gör Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, som framför allt stödjer samhällsvetenskaplig forskning, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som i huvudsak stödjer humaniora, en gemensam satsning på forskningsprogrammet WASP-HS.

Värduniversitet för programmet är Umeå universitet.

– Vi är väldigt glada för att huvudansvaret för den här satsningen placeras hos oss. Det är ett viktigt område med stor potential. Utvecklingen av ett samhälle där artificiell intelligens och autonoma system genomsyrar människors liv är ännu bara i sin linda, säger Umeå universitets rektor Hans Adolfsson.

Internationellt framstående AI-forskare

En av de främsta orsakerna till programmets placering i Umeå är Virginia Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap. Hon var en av de första professorerna som rekryterades till Sverige inom WASP:s AI-satsning och hon blir WASP-HS vetenskapliga ledare.

– Vi kommer bland annat titta på metoder och verktyg för att säkerställa att AI och autonoma system formas så att de inte strider mot mänskliga värderingar och etiska principer, säger Virginia Dignum som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid Umeå universitet.

Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

– WASP-HS kommer att bedriva en omfattande forskarskola med upp till 70 doktorander, rekrytera minst tio nya forskargrupper och tolv gästprofessorer. Ett av WASP-HS huvudmål är att stärka den svenska forskningskompetensen inom området med forskarutbildning och rekrytering av unga forskare och gästforskare, säger professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i WASP-HS.

WASP-HS ska vara fristående från, men drivas i nära samarbete med, WASP.

–Det innebär att WASP-HS ska bedriva oberoende studier av teknikens inverkan på företagande och samhälle men samtidigt samverka med WASP inom bland annat forskar­utbildningen, förklarar Virginia Dignum.

En viktig del i programmet är internationella samarbeten bestående av partnerskap, gästforskare samt postdoktorandvistelser utomlands.

Bakgrund WASP

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning någonsin. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom områdena mjukvara, autonoma system och AI. Stiftelsens satsning uppgår totalt till 3 miljarder kronor fram till år 2026. Tillsammans med medfinansiering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 4 miljarder kronor.

https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-artificial-intelligence-autonomous-systems-and-software-program-wasp

 

Virginia Dignum

är professor i Social and Ethical Artificial Intelligence vid Umeå universitet, och en internationellt erkänd forskare inom AI. Virginia Dignum deltar aktivt i flera internationella initiativ som rör politiska och strategiska riktlinjer för forskning och tillämpningar inom AI. Hon är bland annat en av 52 experter som har utsetts för att presentera riktlinjer och rekommendationer inom Europas AI-strategi samt medlem av World Economic Forum Global Fourth Industrial Revolution Council on AI.

 

Kerstin Sahlin

är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Hon var 2013 - 2018 huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. År 2006 - 2011 var hon prorektor för Uppsala universitet. Kerstin Sahlin är 3:e vice preses vid Kungl. Vetenskapsakademien.

---------

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg.

Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus och har anslagit omkring 33 miljarder kronor sedan 1917, varav närmare tio miljarder de senaste fem åren.

 

TEXT: INGRID SÖDERBERGH

För mer information,kontakta gärna: