"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-05

Umeå universitet värd för WHO-centrum

NYHET Världshälsoorganisationen WHO har inrättat ett samarbetscentrum (Collaborating Centre) vid Umeå universitet med specialistområdet ”verbala obduktioner”.

Verbal autopsy (VA) är den engelska beteckningen för en metod som används i låg- och medelinkomstländer för att fastställa dödsorsaker när läkarintyg inte är möjliga, t.ex. när läkare saknas i området. Det går ut på att systematiskt intervjua släktingar och vänner efter ett dödsfall för att samla in uppgifter som kan tolkas i form av en sannolik dödsorsak. Forskning vid Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR), kopplad till enheten för epidemiologi och global hälsa, har medrört att Umeå universitet ligger i den globala forskningsfronten för att utveckla VA-metoder och detta ligger bakom det nya samarbetscentrumet.

Forskargruppen i Umeå har utvecklat ett instrument med sannolikhetsmodeller som gör det möjligt att relativt säkert avgöra dödsorsaker utan att kräva läkares tid och kunskaper. Det betyder att data om dödsorsaker på befolkningsnivå kan bli tillgängliga både snabbare och billigare än tidigare. Bakom detta ligger ett intensivt globalt samarbete med inte bara WHO utan också bland anadra nätverket INDEPTH, University of Aberdeen, University College London och University of the Witwatersrand, Sydafrika. Den senaste utvecklingen är en telefonapp som kan vägleda intervjuare enligt WHO:s riktlinjer för att direkt avgöra dödsorsaker.

Professor Peter Byass, som leder det nya WHO-organet vid Umeå universitet, kommenterar:

– Alla är inte medvetna om att pålitliga uppgifter om dödsorsaker är en viktig strategi för att kunna rädda liv. Hälso- och sjukvårdsorganisationer kan bara planeras och skötas på ett bra sätt om det finns riktiga data om dödsorsakerna i de befolkningsgrupper som de betjänar.

Professor Lars Weinehall, prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, säger att han är stolt över att ha fått det nya samarbetscentrumet:

– Det speglar att vår forskning på det här området är världsledande och vi är mycket nöjda med att få samarbeta med WHO globalt för att få göra skillnad i hälsa på befolkningsnivå.

För mer information, kontakta gärna

professor Peter ByassInstitutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet,
e-post peter.byass@epiph.umu.se
tel. 076-787 30 07

Läs mera på

WHO Collaborating Centre for Verbal Autopsy at Umeå UniversityUmeå Centre for Global Health ResearchInterVA suiteINDEPTH Network

Redaktör: Hans Fällman