"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-25

Umeå universitet vill skapa ett nationellt samiskt forskningscentrum

NYHET – I dag finns det ingen som har ett helhetsgrepp över den samiska forskningen i landet. Det behövs någon som kan samla och knyta ihop den kunskap som finns och som hela tiden utvecklas, menar Peter Sköld, professor och föreståndare för Centrum för Samisk forskning vid Umeå universitet.

Centrum för Samisk forskning eller Vaartoe, som betyder ett fjäll med milsvid utsikt, samordnar befintlig och initierar ny forskning om samerna; deras kultur, språk och historia och det samiska samhället. En liknande uppgift som man nu vill ha på det nationella planet.

– Det finns brister i kunskapen om samiska förhållanden. Såväl inom det svenska som inom det samiska samhället. Beslutsfattare, forskare, lärare, politiker, utredare, tjänstemän och åtskilliga andra, saknar många gånger önskvärd kunskap för att kunna hantera de ärenden som berör de samiska frågorna, konstaterar Peter Sköld.

Samerna är Sveriges, och i princip hela Europas, enda urfolk. Utvecklingen i Sápmi, Sameland, kan beskrivas både i termer av framgångsrik samverkan och av konflikt.

– Nästan varje år är renägare exempelvis parter i omfattande rättegångar med skogs- och gruvnäringar om rätten att använda land och vatten, här behövs forskningsinsatser, menar Sköld.

Andra exempel är att samernas strävan efter en hållbar utveckling i Sápmi hotas av snabba miljöförändringar. Här kan forskningens insatser bli helt avgörande för utvecklingen.

– Unga samer har alarmerande höga självmordstal. Renskötaren har Sveriges farligaste yrke. Bekymmersamma utflyttningstal är exempel på andra omständigheter som gör att man från samiskt håll efterlyser mer och bättre forskning.

Umeå universitet har utmärkta möjligheter att åstadkomma helt unik urfolksforskning. Ingen annan stans har man en motsvarighet till den befolkningsdata som finns vid Demografiska databasen. Den omfattar alla människor som varit bosatta i Sápmi 1750-1900.

– Varje individ kan följas från vaggan till graven, under kolonisationens hela förlopp, berättar Peter Sköld.

Samerna uppfattas ofta som ett positivt exempel av andra urfolk, när det gäller rättigheter, organisering och förväntad livslängd. Deras erfarenheter är av globalt intresse och den samiska forskningen är viktig i internationella urfolkssammanhang.

Målsättningen för ett nationellt samiskt center ska enligt Peter Sköld vara en höjning av den allmänna kunskapsnivån om samisk kultur och förhållanden. Centret ska svara mot samhälleliga och vetenskapliga behov samt verka för internationalisering.

Motsvarande nationella centra med ansvar för samisk forskning finns både i Norge och i Finland.

Snabba fakta om samer:

• är Sveriges enda erkända urfolk • är också en av fem nationella minoriteter i Sverige • finns i fyra länder • talar nio olika språk
• representeras sedan 1993 av Sametinget

Vaartoe - Centrum för Samisk forskning
http://www.cesam.umu.se/

Samiska veckan vid Umeå universitet
www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/samiska-veckan-2009/

Redaktör: Carina Dahlberg