"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-07

Umeå universitet visar toppforskning på webben

NYHET I dag lanserar Umeå universitet en ny sökbar databas – Plussidan. På sidan presenteras ett urval av Umeå universitets mest konkurrenskraftiga forskningsprojekt inom området livsvetenskap.

Plussidan är skapad på initiativ av forskare vid Umeå universitet. Förhoppningen är att sidan ska bli ett användbart verktyg för företag, forskare och studenter som söker samarbetspartners, men givetvis också för en intresserad allmänhet och för journalister.
– Umeå universitets livsvetenskapliga forskning håller mycket hög kvalitet, mätt med internationella mått. Det vill vi givetvis att omvärlden ska känna till. Via Plussidan är det nu möjligt att hitta en ingång till ett urval av vår mest konkurrenskraftiga forskning på detta område, säger rektor Inge-Bert Täljedal.

Livsvetenskap är ett av Umeå universitets profilområden inom forskning, ett område som handlar om molekylärbiologisk, kemisk och medicinsk forskning. För närvarande finns nästan 80 olika forskningsprojekt i databasen.

Antalet projekt kommer att utökas successivt och målet är att databasen ska innehålla forskningsprojekt från universitetets övriga profilområden inom forskning, d.v.s. samspelet mellan människa – artefakt – IT, social välfärd, demokrati och säkerhetsfrågor, det nordliga rummet, det ekologiskt hållbara och resursanpassade samhället, genusperspektiv samt lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

I allmänhet presenteras projekten på Plussidan både på svenska och på engelska. Sidan innehåller också information som brukar vara svårtillgänglig. Här finns nämligen samlade uppgifter om projektens finansiering, medlemmar i forskningsgrupperna samt nationella och internationella samarbetspartners.

Att Umeå universitets forskare står sig bra i en nationell och internationell jämförelse har visats i tidigare undersökning. Bland annat är Umeåforskarna bland de mest citerade forskarna i Sverige, enligt statistik från det amerikanska Institute for Scientific Information, ISI, 2002. Umeå universitet citeras mest i landet inom mikrobiologi, växtfysiologi och samhällsvetenskap. Inom mikrobiologi har Umeå universitet inte bara en mycket framträdande placering inom Sverige utan även internationellt. En bidragande orsak till forskningens dynamik är det goda samarbete som finns över fakultetsgränserna och mellan universitetet och SLU i Umeå.

Plussidan hittar du på: www.info.umu.se/plussidan/

För ytterligare information, kontakta:

Professor Martin Gullberg, kontaktperson för PlussidanTelefon: 090-785 67 03
E-post: martin.gullberg@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman