"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-03

Umeå universitet visar upp goda exempel på nationell konferens för samverkan

NYHET Den 4-6 maj deltar Umeå universitet i konferensen ”Högskola och samhälle i samverkan” med flera goda exempel i programmet.

Vartannat år arrangeras HSS vid ett lärosäte för att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan högskola och arbetsliv. Konferensen tar upp olika sidor av hur samverkan mellan högskolan och omvärlden kan fungera. Under årets konferens kommer frågeställningar lyftas om hur samverkan bidrar till hållbar utveckling och tillväxt, hur samverkan kan ge resultat för en kunskapsbaserad välfärdssektor och skapa förutsättningar för integration och mångfald.

Umeå universitet, genom Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, ska berätta om sex olika verksamheter som drivs framgångsrikt och som också efterfrågas av andra lärosäten.

-Det känns jättekul att vi får berätta om våra metoder för att åstadkomma bättre samverkan mellan Umeå universitet och näringslivet och samhället i vår region. Det senaste året har varit väldigt framgångsrikt och vi är stolta över vad vi åstadkommit, säger Boel Elmroth projektsamordnare för LinkedStudent vid Umeå universitet.

Bland de goda exempel som ska presenteras finns också Företagsforskarskolan som har väckt stort intresse både nationellt och internationellt. Benkt Wiklund, projektsamordnare på ENS och koordinator för Företagsforskarskolan, har bland annat varit i Belgien och Schweiz för att berätta mer om Företagsforskarskolan.

-Vi har hittat ett strukturerat sätt att jobba med doktorandutbildningen som många tycker är spännande. Just det här hur vi lyckats locka företag att engagera sig långsiktigt i en doktorand är något många universitet vill veta mer om, berättar Benkt Wiklund.

De verksamheter som Umeå universitet ska presentera under konferensen är; LinkedStudent, Företagsforskarskolan, Fyra samverkanskontor, Generationsskiften i småföretag, Kompetensportfölj samt uppdragsutbildningen Korta vägen.

HSS 2011 är ett samarrangemang mellan Karlstads kommun, Region Värmland och Karlstads universitet. Samarbetspartners är även Vinnova, KK-stiftelsen, Högskoleverket, Sveriges kommuner och landsting och Tillväxtverket.

Redaktör: Malin Vikström