"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-26

Umeå universitet lockade till seminarium om sociala innovationer

NYHET Närmare 200 personer från myndigheter, akademi, idéburen sektor och näringsliv i Norr- och Västerbotten, besökte Sliperiet, Umeå universitet, under onsdagen för att lära sig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster med mera, som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Anna Sandström Emmelin vid Enheten för externa relationer, Umeå universitet, var en av arrangörerna.

Anna Sandström Emmelin
Anna Sandström Emmelin, projektsamordnare vid Enheten för externa relationer.
Foto: Simon Öhman Jönsson

Vad är sociala innovationer för något?
– Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. I förlängningen ökar det medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle.  

Vad fick besökarna vara med om under dagen?
– Det hände väldigt mycket, men de fick bland annat lyssna till Anna Edwall från Vinnova samt Karl Johan Bonnedahl från Handelshögskolan vid Umeå universitet, som berättade om vad social innovation är för något. Agenda 2030-delegationen fanns representerad för att berätta om arbetet med de globala hållbarhetsmålen och Aditya Pawar från Designhögskolan berättade om tjänstedesign med exempel från samarbeten med Umeå kommun. 

Vad tar du med dig från evenemanget?– Det var framför allt en magisk mix av deltagare från en rad olika sektorer och för att hitta lösningar på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför är det ofta samverkan just över sektorsgränser som krävs, att tänka på tvären, bortom stuprör.
– Inför konferensen samlades vi in exempel på sociala innovationer från Västerbotten och Norrbotten och över 30 exempel kom in. Åtta av dessa presenterade på scen och det var häftigt att få lyssna till lösningar som tacklar utmaningar kring bl a psykisk ohäsla, integration och äldres hälsa. Bo Nilsson från Umeå universitet berättade om KirunaBo, ett arbete för att skapa ett inkluderande Kiruna efter stadsomvandlingen.

Varför arrangeras en konferens om social innovation av Umeå universitet?
– På Umeå universitet bedrivs forskning och utbildning som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar på olika sätt. Enheten för externa relationer deltar just nu i en förstudie tillsammans med 5 andra lärosäten för att undersöka hur Umeå universitet skulle kunna vara en del av en nationell kunskapsplattform för social innovation. Dagen innan konferensen arrangerade vi också en nätverksträff för forskare som är engagerande inom området tillsammans med Mötesplats Social Innovation.

Se konferensen i efterhand

Social Innovation i Norr arrangeras av Umeå universitet i samarbete med bland andra kommunerna i Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå, LTU och Arena Social Innovation. Det är ett årligt återkommande arrangemang som alternerar mellan Västerbotten och Norrbotten med syfte att lyfta goda exempel på sociala innovationer från Västerbotten och Norrbotten samt att sprida kunskap för att bidra till social hållbarhet.

Redaktör: David Meyers