"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-19

Umeå universitets arbete med breddad rekrytering får beröm

NYHET Umeå universitets målmedvetna och engagerade arbete för att rekrytera studenter från studieovana miljöer får beröm i en rapport som Högskoleverket nyligen publicerade.

Verket skriver att universitetet har god insyn i vad breddad rekrytering handlar om; inte bara dess problem utan också dess möjligheter. Umeå universitet ser också, enligt verkets uppfattning, fördelarna med större social och etnisk bredd i studentpopulationen. Högskoleverket framhåller också universitetets medvetna inställning och goda ambitioner som presenteras i den handlingsplan för breddad rekrytering som universitetsstyrelsen har fastställt. Universitetets hemsida för breddad rekrytering får särskilt beröm.

– Vi är glada och stolta över de omdömen Högskoleverket ger oss i sin nationella granskning. Frågan om breddad rekrytering har en hög prioritet vid vårt lärosäte, även om det som alltid finns möjligheter att bli ännu bättre. Breddad rekrytering handlar ytterst om tre saker: demokrati, rättvisa och kvalitet, säger Umeå universitets prorektor Åsa Bergenheim.

Breddad rekrytering – webbsida www9.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad/
HSV:s rapport: www.hsv.se/kvalitet/breddadrekrytering.4.5b73fe55111705b51fd80005629.html

Mer information:
 Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet Tel: 090 -786 79 49 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Lars Lustig, biträdande universitetsdirektör Tel: 090-786 97 97
Mobil:073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg