"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-15

Umeå universitets arbetslivsmetod modell för Chalmers

NYHET – Jag är imponerad över hur Umeå universitet involverar arbetslivet i utbildningarna, säger Marie Hagman, karriär- och näringslivsrådgivare på Chalmers, som besökt Umeå för att lära sig mer om Umeå universitets satsning på Kompetensportföljen.

Kompetensportföljen innehåller fyra delar, karriärplanering under hela studietiden, integrerade arbetslivskontakter, kunskap om arbetsmarknad samt en ny metod för dokumentation av kompetens som gör att studenterna blir mer medvetna om vad de kan i syfte att bättre kunna marknadsföra sin kompetens.

– Umeå har kommit otroligt långt. De har verkligen lyckats integrera arbetslivet i utbildningen på ett bra sätt, säger Marie Hagman och berättar att motsvarande arbete på Chalmers huvudsakligen sker i slutet av studenternas studietid och under en tydligt avgränsad period.

– Det unika i vår metod är att studenten får möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsutveckling redan tidigt under sin utbildning och målet är att öka studenternas möjligheter till arbete. Det känns jättekul att andra lärosäten väljer att följa mig några dagar för att lära sig denna metod, säger Cecilia Stenberg som är karriärvägledare på enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet.

För arbetsgivare kan det vara svårt att veta skillnaden mellan olika utbildningar och med den här metoden blir studenterna bra på att marknadsföra sina förvärvade kunskaper och färdigheter men även den utbildning de representerar. Det kan också bli ett sätt för studenten att se utanför sina yrkesspecifika kunskaper som i förlängningen också kan öppna upp för en bredare arbetsmarknad. I dag arbetar allt ifrån blivande biologer och biomedicinare till kulturanalytiker och informatörer kontinuerligt med Kompetensportföljen.
– Jag vill absolut försöka hitta någon liknande lösning på Chalmers. Kompetensportföljens metod ger studenterna en fantastisk möjlighet att reflektera över sina kunskaper och färdigheter och den framtida yrkeskarriären. Att kunna starta den här sortens resonemang tidigt i utbildningen gör ju att man som student får en helt annan medvetenhet om vad man kan och vill, säger Marie Hagman.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Cecilia Stigedahl Stenberg, karriärvägledare på enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet och ansvarig för Kompetensportföljen. E-post: cecilia.stigedahl@adm.umu.se
Tel: 090-786 96 86

Redaktör: Malin Vikström