"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-04

Umeå universitets årshögtid 2006

NYHET Vid årshögtidens ceremoni lördagen den 21 oktober promoveras 10 hedersdoktorer, 9 professorer installeras och 13 priser delas ut. Bland årets hedersdoktorer märks bland andra Richard Horton, chefredaktör för The Lancet, en av världens största och mest inflytelserika medicinska tidskrifter.

Medicinalrådet och Umeåbon Nils Bäckman är den andra av den medicinska fakultetens tre hedersdoktorer. Bäckman är medicinalråd vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Umeå universitet kan också sägas tjuvstarta Linnéåret genom att Per Tingbrand, en internationellt erkänd expert på Linnélärjungen Daniel Solanders liv och verk, utses till hedersdoktor vid humanistisk fakultet.

Nio professorer med forskning som spänner från höftinplantat via monstervågor till varför vissa platser är mer attraktiva än andra att bosätta sig på, installeras.

Bland årets tolv vetenskapliga pristagare bedrivs också mycket intressant forskning. Umeåforskarna Britta Lundgren och Hans Wolf-Watz prisas bland andra för sin forskning om genuskonstruktioner respektive sjukdomsframkallande bakterier.

Bland årets festföremål finns också fyra personer med journalistisk anknytning, förutom Lancets chefredaktör, utses även Katrina Ågren, som bland annat varit redaktör för tidningen Hemslöjden, till hedersdoktor samt Lena Fejan Ljunghill, som varit chefredaktör för Pedagogiska magasinet. Curt Bladh, kulturredaktör vid Sundsvall Tidning, tilldelas Västerbottens-Kurirens publicistiska jubileumsfonds pris.

Ceremonin startar klockan 17.00 i Aula Nordica och beräknas vara färdig vid 19-tiden. I direkt anslutning följer en bankett för inbjudna gäster i restaurang Universum.

Högtidligheterna startar emellertid redan den 18 oktober med Kvinnovetenskapligt forums och genusforskarskolans högtidsmingel.

Under torsdag, fredag och lördag håller sedan årets hedersdoktorer, pristagare och professorer var sin högtidsföreläsning. Allmänhet och media är välkomna till samtliga föreläsningar. Varje föreläsning är omkring 25 minuter.

Fredag den 20:e hålls en förövning inför ceremonin i Aula Nordica klockan 09.30–11.30. Festföremålen kommer att delta. Media är välkomna att närvara. 


Program för högtidsföreläsningar och festskriften – där samtliga hedersdoktorer, professorer och festföremål presenteras – finns på: www.umu.se/om-universitetet/hogtider/arshogtiden/

Kontaktperson

Gunvor Larsson, ceremonimästare, Umeå universitet Tel: 090-786 77 76 Mobil: 070-593 70 89
E-post: gunvor.larsson@adm.umu.se


Redaktör: Carina Dahlberg