"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-15

Umeå universitets årshögtid 2009

NYHET Vid årshögtidens ceremoni lördagen den 24 oktober promoveras 7 hedersdoktorer, 34 professorer installeras och 16 pristagare prisas. Bland årets hedersdoktorer märks bland andra Moderna museets chef Lars Nittve och Finlands president Tarja Halonen.

Tarja Halonen har tyvärr inte möjlighet att komma till årshögtiden men Lars Nittve föreläser fredag den 23 oktober klockan 13:00 i Humanisthuset.

Årshögtiden är inte bara en högtid för inbjudna gäster utan också en kunskapsfest för alla vetgiriga. Inför ceremonin presenterar hedersdoktorerna, professorerna och pristagarna tillsammans 56 korta populärvetenskapliga föreläsningar som alla är välkomna att lyssna på.

Programmet tjuvstartade redan den 14 oktober då Handelsbankens koncernchef och vd Pär Boman, ekonomie hedersdoktor, höll sin högtidsföreläsning.

Torsdag den 22 oktober kl. 13:00 inviger överbibliotekarie Kjell Jonsson utställningen om 2009 års hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. Hedersdoktor Eva Nilsson Bågenholm talar i ämnet: Ger läkaretiska regler bättre vård?

Medicinska fakultetens högtidsföreläsningar av pristagare och hedersdoktorer startar klockan 18.30 på torsdag kväll på Norrlands universitetssjukhus, 9 trappor. Under fredagen föreläser de övriga fakulteternas pristagare och hedersdoktorer och under lördagen professorerna.

Genusforskningens betydelse inom medicinen, ekonomiska effekter av barnomsorgsreformen, ny orsak till fönstertittarsjuka hos diabetiker, hur kommer Östersjön att påverkas av ett ändrat klimat? Varför gifte sig Eva aldrig med Adam? är något av innehållet i föreläsningarna.

Programmet för föreläsningarna

Ceremonin i Aula Nordica lördag den 24 oktober startar klockan 17:00. Den är öppen för allmänheten. I direkt anslutning, vid 19-tiden, följer en bankett för inbjudna gäster i restaurang Universum.

Fredag den 23 hålls en förövning inför ceremonin i Aula Nordica klockan 10:00– 11:30. Festföremålen kommer att delta med doktorshattar och kransar. Media är välkomna att närvara såväl vid ceremonin som vid förövningen.

Samtliga hedersdoktorer, professorer och pristagare presenteras i årets festskriftBilder på festföremålenAlla texter och bilder är fria för nedladdning och publicering.

Kontaktperson

T.f. ceremonimästare Ejvår Falck Tel: 090-786 55 15 Mobil: 070-224 29 97
E-post: ejvar.falck@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg