"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-30

Umeå universitets barnmorskeexamen har hög kvalitet

NYHET Umeå universitets barnmorskeexamen håller hög kvalitet. Det visar en ny granskning från Universitetskanslersämbetet.

Av elva utvärderade barnmorskeexamina i landet får två bristande kvalitet och nio hög kvalitet.
– Det är mycket glädjande att vi får hög kvalitet för vårt barnmorskeprogram. Det här är en bekräftelse på att vi har lyckats bra i vårt arbete med att utveckla programmet utifrån studenternas synpunkter, nya forskningsrön och utvecklingen inom vården, säger Inger Öster, ordförande i programrådet för sjuksköterskeprogram på avancerad nivå.

Alla sju examensmål som har utvärderats anses hålla hög kvalitet. Ett delmål får mycket hög måluppfyllelse. Det handlar om att studenterna uppnår bred kunskap inom området.

– Barnmorskeprogrammet är ett av de mest populära programmen på avancerad nivå för sjuksköterskor och studenterna ger programmet höga betyg i sina utvärderingar, berättar Inger Öster.

Uppskattat är bland annat kliniskt träningscenter, KTC, där studenterna får träna färdigheter och samarbetsförmåga innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandlingar.

Det råder stor brist på barnmorskor i hela Sverige. Regeringen har bestämt att antalet platser på barnmorskeprogrammen ska öka med 50 procent.

Läs mer om barnmorskeprogrammet

För ytterligare information, kontakta gärna:

Under förmiddagen: Inger Öster, ordförande i programrådet för sjuksköterskeprogram på avancerad nivå, Umeå universitetTelefon: 090 786 98 51, 070 630 86 65
E-post: inger.oster@umu.se

Under eftermiddagen: Viveca Lind, vice ordförande i programrådet för sjuksköterskeprogram på avancerad nivåTelefon: 070-604 52 16
E-post: viveca.lind@umu.se

Redaktör: Karin Wikman