"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-26

Umeå universitets biologi- och statistikutbildningar får högsta betyg

NYHET Både kandidat- och masterutbildningarna i biologi och kandidatutbildningen i statistik vid Umeå universitet håller mycket hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i nya utvärderingar. Samtliga fysikutbildningar och kandidatexamen i molekylärbiologi får omdömet hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 75 utbildningar i fysik, biologi och statistik vid landets lärosäten. 13 examina har ansetts ha mycket hög måluppfyllelse, däribland kandidat- och masterexamen i biologi och kandidatexamen i statistik vid Umeå universitet. – Statistik och kanske i synnerhet ekologi, miljö och geovetenskap, som ansvarar för kandidat och master i biologi, har under lång tid målmedvetet jobbat med och tagit ett stort helhetsgrepp över sina utbildningar. Att de håller mycket hög kvalitet har vi redan fått många indikationer på och dagens mycket glädjande beslut från UKÄ är ytterligare kvitto på detta, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. De resultat som Universitetskanslersämbetet presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. 46 utbildningar har fått omdömet hög kvalitet. Dit hör Umeå universitets utbildningar i fysik på både kandidat- och masternivå, magisterexamen i statistik samt kandidatexamen i molekylärbiologi. Betyget bristande kvalitet ges till 16 utbildningar, bland dem masterexamen i molekylärbiologi vid Umeå universitet. UKÄ finner där brister i ett av de fem examensmål som utvärderats. När en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att avhjälpa bristerna. Universitetskanslersämbetet gör en uppföljning och kan därefter dra tillbaka sitt ifrågasättande av examensrätten. – Molekylärbiologi är av våra starkaste forskningsområden och jag är inte orolig för att vi inte kommer att kunna rätta till de brister som påpekats. Det är naturligtvis alltid tråkigt när kvaliteten ifrågasätts, men samtidigt kan det vara ett bra tillfälle att se över helheten i en utbildning från grunden, säger Anders Fällström.
Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6 000 utbildningar.

Läs mer om utvärderingarna på UKÄ:s hemsida

För mer information, kontakta gärna: Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog