"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-28

Umeå universitets cancerforskare presenterar sin forskning för Cancerfonden

NYHET Vid Umeå universitet bedrivs framstående forskning inom flera cancersjukdomar. Det finns närmare ett 40-tal forskargrupper med anslag från Cancerfonden. Torsdagen den 8 maj presenterar flera av dessa grupper sin forskning för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens forskningsnämnd är fondens högsta beslutande organ i forskningsfrågor. Till besöket i Umeå kommer Bengt Westermark som är ordförande i forskningsnämnden och ytterligare 8–9 ledamöter från nämnden.
– Cancerfonden gör ett sådant här platsbesök i Sverige per år, så besöket är ovanligt, jag kan inte minnas när de var här senast, säger professor Stefan Björklund.

Cancerforskning tillhör ett av Umeå universitets starka forskningsområden.
– Det finns mycket goda förutsättningar att bedriva framgångsrik forskning här. Vi har nyligen lämnat in en ansökan till Vetenskapsrådet om ett Linnéstöd inom området prostatacancer som vi givetvis hoppas mycket på, säger professor Göran Roos.

Linnéstödet är ett av Sveriges största forskningsanslag med syfte att höja Sveriges internationella konkurrenskraft. De som får stödet garanteras 5–10 miljoner årligen under en 10-årsperiod. I juni fattas besluten om vilka forskargrupper som får stödet. Media hälsas välkomna att delta under dagen! Observera att alla föreläsningar sker på engelska.

Kontaktpersoner:

Göran Roos, professor, institutionen för medicinsk biovetenskap Tel: 090-785 18 01
Mobil: 070-630 86 92
goran.roos@medbio.umu.se

Stefan Björklund, professor, institutionen för Medicinsk kemi och biofysik Tel: 090-786 67 88 Mobil: 070-216 28 90
stefan.bjorklund@medchem.umu.se

Program Lokal: Samverkanshuset alt. KBC-huset

10.00 Welcome, Göran Roos
10.05 “The research policy of Umeå university”, Göran Sandberg, Rector, Umeå university
10.20 UPCO (Umeå Prostate Cancer Offensive) “The collaborative effort in prostate cancer research in Umeå”, Anders Bergh “In search of new biomarkers for prostate cancer” Pernilla Wikström
10.50 Research at the Dept. of Medical Biochemistry & Biophysics, Stefan Björklund “Signal transduction studies in ovarian physiology and pathology”, Kui Liu "Immunotherapy against gastric cancer", Thomas Borén “Endocytic membrane remodelling machineries and their impact on cell adhesion”, Richard Lundmark

11.30 Break

11.40 “Umeå Small Molecule Screening Facility “ ,Mikael Elofsson 11.50 Research at the Depts. of Molecular Biology and Umeå Center for Molecular Pathogenesis (UCMP), Ruth Palmer 'Investigation of myc transcriptional targets and their role in cancer', Jonas Nilsson 'Metabolic control of cell proliferation in the nematode, C. elegans'. Simon Tuck "Control of gene expression associated with tumour development", Thomas Grundström

12.30 Buffet lunch

13.20 Research at the Dept. of Medical Biosciences and Umeå Center for Molecular Medicine (UCMM), Göran Roos “The tumor invasive front in colorectal cancer”, Richard Palmqvist “mRNA expression in formalin fixed and paraffin embedded samples from patients with squamous cell carcinoma of the tongue , Matilda Rentoft "Molecular basis for stem cell regulation, organ development and disease progression", Leif Carlsson
14.00 Research at the Dept. of Clinical Microbiology " Species B adenovirusvectors are oncolytic and adress cancer stem cells.", Göran Wadell/Mei Ya -fang "Targeted Radionuclide Tumor therapy - effector mechanisms", Torgny Stigbrand "Expression and exosome secretion of the tumor-associated NKG2D ligands by human placenta and tumor cell lines – placenta as a model for tumor studies"., Lucia Mincheva-Nilsson
14.20 Title: “Metabolism and Cancer - AMPK activators as anti-cancer drugs”, Thomas Edlund

14.30 Break

14.40 Clinical cancer research, Beatrice Malmer “LRIG1 in breast and colorectal cancer”, Ingrid Ljuslinder "To be announced", Håkan Hedman ”Targeted radiotherapy”, Mikael Karlsson
15.20 Time for discussion

Redaktör: Carina Dahlberg