"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-29

Umeå universitets forskningsresurser står sig bra i en jämförelse

NYHET Umeå universitets forskningsresurser har jämförts med sju andra stora svenska universitets forskningsresurser. Rapporten visar att Umeå universitet i ett nationellt perspektiv ligger bra till.

– Det är oerhört viktigt att vi har mått på vår konkurrenskraft. Vi ägnar därför avsevärd kraft på att mäta våra prestationer. Detta gör vi dels genom att som i föreliggande rapport analysera hur mycket externa anslag som våra forskare kan konkurrera till sig, men också genom omfattande bibliometrisk analys. Vi vill helt enkelt se om andra forskare läser vad våra forskare skriver, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

De jämförda lärosätena är förutom Umeå universitet: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Rapporten som gjorts av Boa Drammeh, utredare vid enheten för planering, budget och kvalitet, Umeå universitet, visar att Umeå universitets totala bidragsintäkter har ökat mest av de jämförda lärosätena.
– Med bidrag menar man forskningsanslag som söks i konkurrens hos bland andra forskningsråd, stiftelser och EU men även vissa anslag som näringslivet bidrar med, förklarar Drammeh.

Rapporten visar dessutom att bara två av de jämförda lärosätena har haft en större ökning av de totala forskningsintäkterna jämfört med Umeå universitet. Umeå universitet ligger bra till vad gäller bidrag från EU samt intäkter för uppdragsforskning. Universitetet satsar nu på att öka dessa intäkter ytterligare och bygger därför upp en funktion som bland annat ska stötta forskare som söker EU-anslag.

Av de åtta jämförda lärosätena har Umeå universitet det femte största statliga forskningsanslaget. Rapporten visar dock att Umeå universitet, mellan åren 2003 och 2005, har haft den minsta ökningen av de statliga forskningsanslagen i jämförelse med de övriga lärosätena Bidrag från forskningsråd och forskningsstiftelser söks i konkurrens med andra lärosäten.
– Jämförelsen visar att Umeå universitet måste öka sina intäkter från dessa bidragsgivare. Samtidigt har vi på kort tid fått två stora anslag i såväl Linné- som Berzeliiutlysningarna. Den kraftsamling som just nu sker inom universitetets starka forskningsområden ger gott hopp om att på sikt öka bidragsintäkterna. Forskningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet men kan och skall bli ännu bättre, säger Göran Sandberg.

Rapporten finns att läsa på: www.umu.se/planering/Uppfoljn_Omvarld/Forskningsresurser_2005.pdf

För mer information kontakta:

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet
Mobil: 0703-18 12 75

Boa Drammeh, utredare Umeå universitet
Telefon: 090-786 91 91

Redaktör: Carina Dahlberg